Anna Villarroya participa en una jornada de la UB organitzada per fer balanç dels tres primers anys de pertinença a la LERU

El passat 2 de juliol, la professora Anna Villarroya, i Núria Pumar (Facultat de Dret), representants de la UB a la LERU (League of European Research Universities) pel grup de treball Dona i Ciència, van presentar la comunicació «Benchmarking i dimensió de gènere a la recerca» a la jornada La UB en el marc de la LERU: oportunitat de futur per a la recerca, organitzada amb l’objectiu de revisar i valorar els temes que s'han treballat en l'àmbit de la LERU i avaluar l’impacte que tenen a la nostra universitat.

Seccions