Els estudiants del grau d'IiD han visitat arxius municipals

Avui, dimecres 7 de març de 2018, ha tingut lloc una nova tongada de visites en el marc l'assignatura Introducció als sistemes d'informació i documentació. En aquesta ocasió, han acollit els estudiants del grau d'IiD dos arxius municipals del Baix Llobregat: l'Arxiu Municipal de Viladecans i l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat.

El personal dels dos centres ens ha mostrat les instal·lacions i ens ha explicat sobre el terreny quines són les funcions de l'arxiu municipal, com són i com es tracten els documents que gestionen, i quins serveis ofereixen als seus usuaris.

Aquestes visites són especialment importants per als alumnes de primer curs, ja que complementen la teoria que han après a les classes i els permeten entrar en contacte directe amb la realitat de les biblioteques i els arxius del país. Agraïm, per tant, molt especialment la dedicació i la cordialitat amb què ens reben els seus responsables.

Seccions

Els estudiants del grau d’IiD visiten arxius

Els estudiants del grau d'IiD han visitat aquesta setmana —el dimecres, 11 de març— diversos arxius. Els de l'assignatura Introducció als sistemes d’informació i documentació han anat a dos arxius municipals: —al matí, a l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat i a la tarda al de Sant Adrià de Besòs—, i els de l'assignatura Avaluació i Qualitat han visitat l'Arxiu Històric de la UB.

Seccions

Roser Latorre participa a les XIX Jornadas de Archivos Municipales de Madrid

 

La professora Roser Latorre participarà a les XIX Jornadas de Archivos Municipales de Madrid que tindran lloc el 23 i el 24 de maig amb el títol «Gestión documental: soluciones para la e-administración». La professora Latorre hi presenta la comunicació «Metadatos por doquier». Des d'aquí podeu consultar el programa complet de les jornades.

Seccions

Roser Latorre, arxivera de Sant Boi, nova professora associada de la Facultat

Roser Latorre i Tafanell, cap d'Arxiu i Documentació de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, s'ha incorporat recentment com a professora associada de la Facultat. La Roser, que imparteix l'assignatura Gestió documental a les organitzacions de 2n curs de grau en l'horari de tarda, treballa com a arxivera a Sant Boi des de l'any 1991 i ha implantat el sistema de gestió documental a tota l'administració municipal. Actualment, està impulsant un projecte relacionat amb els processos de digitalització i autenticació dels documents. També fa de consultora per la implantació de models de gestió documental a diverses organitzacions. Li donem la benvinguda a la Facultat!

Seccions