Jordi Andreu participa al Proyecto de Recuperación de Archivos Históricos de la Banca en España

El proppassat dia 6 de maig de 2015 el professor Jordi Andreu va assistir a la primera reunió del Grupo de Trabajo del Proyecto de Recuperación de Archivos Históricos de la Banca en España (GT-PRAHBE). La finalitat del projecte és impedir la possible pèrdua de la documentació de caràcter històric dels bancs privats com a conseqüència de les transformacions —fusions, absorcions, etc.— que s’han produït en el sistema financer espanyol des de 2009. Les accions que es realitzaran d’ara endavant partiran del mapa bancari espanyol presentat en aquesta reunió. El professor Jordi Andreu ha estat convidat a formar part del grup de treball com a expert en aquesta matèria i en representació del projecte de l’Arxiu Històric de Banc Sabadell, del qual n’és l’investigador principal.

Seccions

Jornada sobre biblioteques patrimonials a l'Ateneu

L’Ateneu Barcelonès organitza la II Jornada de biblioteques patrimonials: documents d'ahir per a la societat de demà que tindrà lloc el proper 29 de novembre. La Facultat n’és un dels patrocinadors i Miquel Térmens, coordinador del Màster de Gestió de Continguts Digitals, forma part del seu comitè científic. La jornada es complementa amb el seminari Innovació i creativitat a les biblioteques patrimonials i als arxius històrics.

Seccions