Reunió de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona

El passat dimarts, dia 6 de novembre, es va celebrar una reunió de la Comissió de Lectura Pública de Barcelona, on va assistir en nom de la Facultat la professora Teresa Mañà. A la reunió, es van presentar els resultats del Grup de treball sobre públics de les institucions culturals i la cooperació amb les biblioteques públiques, i Assumpta Bailac, gerent de Biblioteques de Barcelona, hi va resumir els treballs de discussió del grup, que s'han centrat en quatre eixos: conèixer millor els públics, ampliar la base social dels públics de la cultura, treballar en cooperació, i implicar més els usuaris. A continuació, es va fer una presentació de bones pràctiques. Pel que fa a equipaments, en aquesta mateixa reunió es va anunciar la inauguració de la nova biblioteca El Camp de l'Arpa - Caterina Albert el proper 1 de desembre.

Seccions

Segon seminari de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer 2012

El dijous 26 d'abril, l'Aula Jordi Rubió i Balaguer organitza el seminari «La biblioteca pública i la seva funció social en temps de crisi».

En l'actual context de crisi, el rol social de les biblioteques públiques ha adquirit especial rellevància. El seminari té l’objectiu de tractar els dilemes en els quals es troben immerses avui la biblioteques públiques i debatre sobre les seves funcions en un entorn presencial i virtual, bo i analitzant quines han de ser les seves prioritats. La jornada pretén abordar el tema des d’una perspectiva territorial, ja que hi participaran especialistes de quatre comunitats autònomes: Andalusia, Catalunya, Galícia i Múrcia.

Seccions