Beca per col·laborar amb la Unitat UB-Bullipèdia i el BulliLab de Ferran Adrià adreçada a estudiants de la Facultat

El vicerectorat de Política Docent i Lingüística ha convocat una  beca de col·laboració adreçada específicament a estudiants de doctorat o de màster de la Facultat o a estudiants del grau d'IiD que hagin superat 180 crèdits.

La beca es convoca per col·laborar —entre l'1 d'octubre i el 27 de març de 2015— amb la Unitat UB-Bullipèdia (Campus de l'Alimentació de Torribera), el BulliLab de Ferran Adrià i el CRAI Torribera en tasques relacionades amb la gestió de la documentació gastronòmica de la UB i del BulliLab. La dedicació és de 20 hores setmanals, amb una retribució mensual de 493,60 € (en brut). Consulteu aquí els detalls de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 10 de setembre.

Seccions

Prorrogat el termini de presentació de sol·licituds de la beca per col·laborar amb la Unitat UB-Bullipèdia i el BulliLab de Ferran Adrià

S'ha ampliat fins al 10 de juny el termini de presentació de sol·licituds de la beca que el vicerectorat de Política Docent i Lingüística ha convocat per col·laborar —entre el 14 de setembre de 2015 i el 13 de març de 2016— amb la Unitat UB-Bullipèdia (Campus de l'Alimentació de Torribera), el BulliLab de Ferran Adrià i el CRAI Torribera en tasques relacionades amb la gestió de la documentació gastronòmica de la UB i del BulliLab.

La beca està adreçada específicament a diplomats en BiD, llicenciats en Documentació o graduats en IiD que actualment estiguin cursant el doctorat o un màster a la Facultat de BiD. La dedicació és de 20 hores setmanals, amb una retribució mensual de 493,60 € (en brut). Consulteu aquí els detalls de la convocatòria.

Seccions

Beca per col·laborar amb la Unitat UB-Bullipèdia i el BulliLab de Ferran Adrià adreçada a estudiants de doctorat i de màster de la Facultat

El vicerectorat de Política Docent i Lingüística ha convocat una beca adreçada específicament a diplomats en BiD, llicenciats en Documentació o graduats en IiD que actualment estiguin cursant el doctorat o un màster a la Facultat de BiD.

La beca es convoca per col·laborar —entre el 14 de setembre de 2015 i el 13 de març de 2016— amb la Unitat UB-Bullipèdia (Campus de l'Alimentació de Torribera), el BulliLab de Ferran Adrià i el CRAI Torribera en tasques relacionades amb la gestió de la documentació gastronòmica de la UB i del BulliLab. La dedicació és de 20 hores setmanals, amb una retribució mensual de 493,60 € (en brut). Consulteu aquí els detalls de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 3 de juny.

Seccions