Jornada electoral a la Facultat

El dijous 10 de maig, la Facultat ha viscut una jornada electoral amb les eleccions dels representants dels estudiants als diferents òrgans de la Facultat i al Claustre de la Universitat de Barcelona, així com les dels representants del professorat i el personal d’administració i serveis al Claustre de la UB.

Els resultats definitius han estat els següents:

A les eleccions dels estudiants al Claustre, amb un cens de 775 estudiants, els vots emesos han estat 36, els vots en blanc 8, nuls 0 i vots a candidatures 28. La candidatura Associació d’Estudiants de BiD ha obtingut els 28 vots, sent escollides les estudiants Laura Delgado i Adriana Sabariego.

Pel que fa a la Junta de la Facultat, sobre un cens de 814 estudiants, hi ha hagut 42 vots emesos, 7 vots en blanc, 0 nuls i 35 vots a candidatures, sent escollida l'única candidatura presentada, Estudiants de BiD, integrada per Laura Avià, Adriana Sabariego, Laura Delgado, Robert Mokhtari i Héctor Rico.

Finalment, a les eleccions als Consells d'Estudis dels dos graus: a Comunicació Audiovisual, sobre un cens de 286 estudiants, els vots emesos han estat 17, vots en blanc 2, vots nuls 0 i vots a candidatures 15, sent escollida la candidatura Estudiants de CAV, amb Laura Delgado i Adriana Sabariego; a Informació i Documentació, sobre un cens de 272 estudiants, els vots emesos han estat 33, vots en blanc 2, nuls 0 i vots a candidatures 31, sent escollida la candidatura Estudiants d’ID amb Laura Avià, Robert Mokhtari, Marisa Montoya, Maria Planells, Héctor Rico i Xènia Torres.

Indiquem per últim els representants dels professors de la Facultat al Claustre de la UB (les eleccions del personal d’administració i serveis eren de circumscripció única per tota la UB): els professors escollits han estat els doctors Ernest Abadal i Jordi Ardanuy.

Les dades completes de la Universitat de Barcelona es poden consultar a la pàgina web de les eleccions.

Seccions

19 d'abril: eleccions d'estudiants a consells d'estudis i a claustre

Data de la activitat

El proper 19 d’abril se celebren les eleccions d'estudiants per triar representants a diversos òrgans: consell d'estudis d'Informació i Documentació, consell d'estudis de Comunicació Audiovisual i claustre de la UB.

Convé recordar que la presència de representants en els consells d’estudis permet als estudiants fer sentir la seva veu en aspectes relacionats amb l'organització dels ensenyaments i tot el que això implica: plans docents, calendari acadèmic, planificació d'horaris i grups, etc. En aquesta convocatòria, els estudiants de CAV podran elegir 12 representants i els d’IiD n'elegiran 11. En el cas del claustre, als estudiants de la Facultat de BiD de grau i de màster els corresponen 2 representants i els estudiants de doctorat de la UB en tenen 6.

El termini per a la presentació de candidatures acaba el 18 de març (consulteu el calendari detallat a: http://www.ub.edu/monub/eleccions/calendari.html).

Encoratgem des d'aquí els estudiants de la Facultat a organitzar i presentar candidatures i a participar activament en el procés electoral.

Seccions

El 30 d'abril, eleccions al Claustre de representants de PDI i PAS

El proper 30 d'abril se celebren les eleccions de representants del personal acadèmic (180 representants) i del personal d'administració i serveis (30 representants) al Claustre de la UB. A la nostra Facultat, li corresponen, a més del degà, un representant del personal acadèmic doctor i un altre de la resta de professorat. El PAS té una única circumscripció electoral. El termini de presentació de candidatures va del 14 de març al 2 d'abril (consulteu aquí el calendari electoral complet).

Seccions

30 d'abril: eleccions a la UB

El passat 12 de març, el Consell de Govern de la UB va aprovar la convocatòria d’eleccions per al dia 30 d’abril de 2014.

Aquell dia seran cridats a votar tots els col·lectius de la UB: el personal docent i investigador (PDI), el personal d’administració i serveis (PAS) i els estudiants. Per una banda, PDI, PAS i estudiants escolliran els seus representants al claustre, però els estudiants triaran, a més, representants a la junta de facultat i als respectius consells d’estudis.

Recordem que, pel que fa al claustre, PAS I PDI renoven els seus representats cada quatre anys, mentre que els estudiants ho fan cada dos. En aquestes eleccions a claustre, s’han d’elegir fins a 180 representants del PDI la Facultat, a més del degà, hi té un representant del personal acadèmic permanent doctor i un altre de la resta de professorat, 30 representants del PAS, i 90 representants dels estudiants dels quals a la nostra Facultat n’hi corresponen 2. El termini per a la presentació de candidatures a claustre del PDI i el PAS acaba el 2 d’abril i, el dels estudiants, el 28 de març.

Pel que fa a la junta de facultat i als consells d’estudis d’IiD i CAV, els estudiants poden presentar les seves candidatures també fins al 28 de març.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la UB: http://www.ub.edu/eleccions/

Recordem, a més, que enguany també es renova la representació de PDI i PAS a la Junta de la Facultat de BiD, amb les eleccions que ja han estat convocades i que tindran lloc el proper 8 d'abril.

Seccions