convocatòries

Convocatòria d'una beca de col·laboració amb l'ensenyament de Comunicació Audiovisual

La Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals ha publicat una oferta de beca de col·laboració amb l'ensenyament de Comunicació Audiovisual a la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. El termini de presentació de les sol·licituds és entre el 5 i el 15 d'octubre de 2021.

 • Col·laborar en el préstec i revisió del material audiovisual. Preparar sortides de material i revisar-ne el retorn.
 • Col·laborar en el control i el suport tècnic al plató: mantenir operatiu l'espai per a la realització de pràctiques, assessorar tècnicament els usuaris, vetllar perquè tothom faci un bon ús del material i les instal·lacions, muntar i desmuntar decorats, escenografies i configuracions tècniques per a pràctiques docents i deixar recollit l'espai en finalitzar les activitats.
 • Col·laborar en el control i el suport tècnic a l'aula de so: mantenir operativa l'aula per a la realització de pràctiques, assessorar tècnicament els usuaris, vetllar perquè tothom faci un bon ús del material i les instal·lacions, deixar recollit l'espai en finalitzar les activitats.
 • Col·laborar en el suport tècnic d'actes, taules rodones i conferències: donar suport tècnic en megafonia i projeccions i mantenir operativa la cabina de control de megafonia i la sala.

Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca interdisciplinaris - CRICC FIMA dl., 04/10/2021 - 11:11

Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca que facin convergir almenys dos dels tres àmbits del CRICC: informació, comunicació i cultura.

Poden demanar aquest ajut equips d’almenys cinc investigadors o investigadores del CRICC que pertanyin a dos àmbits diferents dels tres inclosos al CRICC, dos dels quals actuaran com a investigadors principals a efectes administratius.

Els equips han de comptar com a mínim amb cinc membres del CRICC i vinculats orgànicament, en data de presentació de les sol·licituds, almenys a dos àmbits del CRICC. Per definir la disciplina de l’investigador o de la investigadora es tindrà en compte la seva vinculació orgànica a les línies pròpies del CRICC: a l’àrea d’informació es vinculen les línies 1 a 6, a l’àrea de cultura la 7 i, per últim, a l’àrea de comunicació, la 8. Cada investigador o investigadora principal ha de formar part d’una àrea diferent.

Els investigadors o investigadores principals no poden figurar com a investigadors en més d’una sol·licitud d’aquesta convocatòria.

Convocatòria

 

Convocada una beca de suport als serveis d'informació digital de la Facultat

La Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals ha obert una convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport al manteniment dels serveis d'informació digital de la Facultat. L'activitat consisteix a col·laborar en el manteniment dels espais web de la Facultat: lloc web, intranet i portal de notícies, del Servei d'Ofertes de Feina (SIOF) i de les xarxes socials de la Facultat.

La beca és per a estudiants del grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital, d'Informació i Documentació o de la doble titulació Infocom, amb una dotació econòmica total de 6.010,52 euros i una dedicació de 20 hores setmanals, del 15 de juliol de 2021 al 14 de juliol de 2022, amb un període d'inactivitat del mes d'agost, i prorrogable fins a un màxim d'11 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 al 29 de juny de 2021. Més informació, amb tots els detalls de la convocatòria i la sol·licitud telemàtica, a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/223346

Convocatòria ordinària de 180 beques de col·laboració amb la UB

La UB ha fet pública la convocatòria de primavera de les beques de col·laboració, i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 21 de maig de 2021.

De les 180 beques, n'hi ha cinc per a la FIMA:

 • 2 places. Beca de col·laboració amb l'Àrea TIC - Aules de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Codi: 2021.1.AT.1 (pàgina 13)
 • 1 plaça. Beca de col·laboració amb l'Àrea TIC - Aules de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Codi: 2021.1.AT.18 (pàgina 47)
 • 1 plaça. Beca de col·laboració amb el CRAI - Biblioteca d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Codi: 2021.1.CRAI.21 (pàgina 109)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca d'Informació i Mitjans Audiovisuals. Codi: 2021.1.CRAI.22 (pàgina 111)

També hi ha 67 beques adreçades a estudiants de la FIMA en d'altres unitats de la UB:

 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Belles Arts. Codi: 2021.1.CRAI.1 (pàgina 69)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Belles Arts. Codi: 2021.1.CRAI.2 (pàgina 71)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Biologia. Codi: 2021.1.CRAI.3 (pàgina 73)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Biologia. Codi: 2021.1.CRAI.4 (pàgina 75)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca del Campus de Bellvitge. Codi: 2021.1.CRAI.5 (pàgina 77)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca del Campus de Bellvitge. Codi: 2021.1.CRAI.6 (pàgina 79)
 • 3 places. CRAI - Biblioteca del Campus Mundet. Codi: 2021.1.CRAI.7 (pàgina 81)
 • 3 places. CRAI - Biblioteca del Campus Mundet. Codi: 2021.1.CRAI.8 (pàgina 83)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Ciències de la Terra. Codi: 2021.1.CRAI.9 (pàgina 85)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Ciències de la Terra. Codi: 2021.1.CRAI.10 (pàgina 87)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Dret. Codi: 2021.1.CRAI.11 (pàgina 89)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Dret. Codi: 2021.1.CRAI.12 (pàgina 91)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca d'Economia i Empresa. Codi: 2021.1.CRAI.13 (pàgina 93)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca d'Economia i Empresa.Codi: 2021.1.CRAI.14 (pàgina 95)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Codi: 2021.1.CRAI.15 (pàgina 97)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Codi: 2021.1.CRAI.16 (pàgina 99)
 • 3 places. CRAI - Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. Codi: 2021.1.CRAI.17 (pàgina 101)
 • 3 places. CRAI - Biblioteca de Filosofia, Geografia i Història. Codi: 2021.1.CRAI.18 (pàgina 103)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Física i Química. Codi: 2021.1.CRAI.19 (pàgina 105)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Física i Química. Codi: 2021.1.CRAI.20 (pàgina 107)
 • 5 places. CRAI - Biblioteca de Lletres. Codi: 2021.1.CRAI.23 (pàgina 113)
 • 5 places. CRAI - Biblioteca de Lletres. Codi: 2021.1.CRAI.24 (pàgina 115)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica. Codi: 2021.1.CRAI.25 (pàgina 117)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Matemàtiques i Informàtica. Codi: 2021.1.CRAI.26 (pàgina 119)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Medicina I Ciències de la Salut (Clínic). Codi: 2021.1.CRAI.27 (pàgina 121)
 • 2 places. CRAI - Biblioteca de Medicina I Ciències de la Salut (Clínic). Codi: 2021.1.CRAI.28 (pàgina 123)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca del Pavelló de la República. Codi: 2021.1.CRAI.29 (pàgina 125)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Reserva. Codi: 2021.1.CRAI.30 (pàgina 127)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Reserva. Codi: 2021.1.CRAI.31 (pàgina 196)
 • 1 plaça. CRAI - Biblioteca de Ciències de la Terra (BIGPI). Codi: 2021.1.CRAI.32 (pàgina 131)
 • 1 plaça. CRAI - Unitat de Projectes. Codi: 2021.1.CRAI.33 (pàgina 133)
 • 1 plaça. CRAI - Unitat de Procés Tècnic. Codi: 2021.1.CRAI.36 (pàgina 139)
 • 1 plaça. CRAI - Unitat de Procés Tècnic. Codi: 2021.1.CRAI.37 (pàgina 141)
 • 1 plaça. CRAI - Unitat de Serveis a Usuaris. Codi: 2021.1.CRAI.38 (pàgina 143)
 • 1 plaça. CRAI - Unitat de Gestió de la Col·lecció. Codi: 2021.1.CRAI.39 (pàgina 145)
 • 1 plaça. Beca de col·laboració amb el Servei de Gestió Documental i Arxiu. Codi: 2021.1.GDA.1 (pàgina 155)
 • 1 plaça. Beca de col·laboració amb l'Oficina de Gestió de la Recerca. Codi: 2021.1.GR.1 (pàgina 157)

Bases de la convocatòria i més informació a: https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/204997

Premis als millors TFG i TFM amb perspectiva de gènere

La Unitat d’Igualtat de la UB convoca per tercera vegada els Premis Clara Campoamor i Rosalind Franklin  al millor Treball final de grau i Treball final de màster amb perspectiva de gènere.

El premi és finançat pel Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, i en el cas del Premi Clara Campoamor, també per l’Institut Català de les Dones, i pretén  fomentar la integració de la perspectiva de gènere a la recerca i a la docència, i visibilitzar la recerca en gènere que fa l’alumnat.

Tal com s’exposa a les bases consensuades per la Comissió d’Igualtat al seu web, hi pot participar l’alumnat que hagi defensat el seu treball a la Universitat de Barcelona durant el curs lectiu 2020-2021, quan el treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8.

Igual que l’any passat, el termini de lliurament  dels Treballs de fi de grau al Premi Clara Campoamor finalitza el 30 de setembre i el dels Treballs de fi de màster al Premi Rosalind Franklin, el 15 d’octubre.

Per poder presentar el treball, en els dos casos, s’ha de presentar la sol·licitud d’acord al formulari normalitzat disponible a la pàgina web de la Unitat d’Igualtat. S’ha d’enviar el treball en format PDF, de forma anònima, és a dir, sense cap referència a l'autoria ni cap dada que l’identifiqui, ni tampoc de la persona que ha tutoritzat el treball, precedit d’un resum d’un màxim de 500 paraules. Igualment anirà acompanyat d’una còpia de l’expedient acadèmic certificat emès per l’autoritat competent que permeti acreditar la qualificació obtinguda en l’avaluació corresponent.

 

Premis de recerca convocats per la FIMA

La FIMA participa en dues convocatòries de premis a treballs de recerca de batxillerat sobre temes afins als nostres estudis.

Per una banda es convoca la novena edició del Premi de recerca en l’àmbit de la informació i la documentació, per promoure aquest tipus de treballs entre els estudiants del darrer curs de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior. Aquest premi és convocat per la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i pel Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).
El premi és de 700 €. El termini de lliurament de treballs acaba el 28 de maig de 2021.

En paral·lel, la Facultat també participa en els Premis UB-Santander a treballs de recerca. En aquest cas la convocatòria només va dirigida a estudiants de batxillerat, però s’hi poden presentar treballs relacionats amb els nostres dos graus: Comunicació Audiovisual, i Gestió de la Informació i Documentació Digital. Hi haurà un primer premi de 1000 €, un segon de 500 € i un tercer de 250 €. El termini de lliurament de treballs acaba el 16 d’abril de 2021.

Teniu més informació dels dos premis a: https://www.ub.edu/portal/web/informacio-mitjans-audiovisuals/premi-recerca

Convocatòria de «Media Studies Grant 2021» de FIAT/IFTA

La Federació Internacional d'Arxius de Televisió (FIAT / IFTA) presenta una nova convocatòria de «Media Studies Grant». Aquestes beques estan destinades a fomentar la investigació en àrees com ara: Eines digitals i mètodes experimentals d'investigació en història dels mitjans; Noves narratives audiovisuals; Arxius i Big Data; Accés als arxius; Usuaris i pràctiques d'ús en arxius digitals.

La convocatòria és recomanable per a estudiants de grau i màster (doble grau Infocom, grau de CAV, grau d'IiD, màster de Gestió de Continguts Digitals, màster d'Humanitats Digitals) i en general professionals, investigadors i interessats en els arxius audiovisuals.

La data límit per presentar propostes és el dijous 15 d’abril, teniu tota la informació al seu web:
https://fiatifta.org/index.php/2021/03/10/media-studies-grant-2020-call-for-projects/

Nou rècord a la convocatòria Erasmus

Divendres passat (19 de febrer de 2021) es va realitzar l'assignació de places Erasmus als estudiants de la Facultat. Enguany, la Facultat ha batut un altre rècord en el volum de sol·licituds, amb 37 estudiants que desitgen realitzar una mobilitat durant el curs vinent.

Sergio Villanueva, responsable de mobilitat de la Facultat, explica que «és molt positiu que els nostres estudiants marxin a cursar un semestre o un curs acadèmic sencer a una altra universitat europea». De fet, un estudi realitzat per la Comissió Europea el 2014 va demostrar que realitzar un Erasmus incrementa un 54 % l'ocupabilitat de l'estudiantat. Un aspecte a ressaltar, més enllà de l'augment de sol·licituds, és la mobilitat a destinacions a on, fins ara, el nostre centre tenia poques mobilitats, com a Łódź, a Polònia, o a Nicòsia, a Xipre. Aquest fet augmentarà la capacitat d'internacionalització del centre i atraurà nous estudiants d'aquests indrets.

Convocatòria de plaça d'assistent de recerca en projecte sobre representacions mediàtiques

Es convoca una plaça per a un/a investigador/a novell per una posició a temps parcial com a assistent de recerca per treballar al projecte «Representacions mediàtiques i grups juvenils de carrer. Anàlisi de productes de ficció i de no-ficció». Aquest projecte es deriva d'un conveni de recerca entre la UB (FIMA) i el projecte de recerca europeu Transgang (UPF-ERC Grant). L'objectiu principal del conveni és dissenyar i portar a terme l'anàlisi de les representacions mediàtiques dels grups juvenils de carrer en productes de ficció (sèries i pel·lícules) i de no-ficció (premsa). També es dedica un espai important a explorar la interpretació que els i les joves dels grups de carrer fan d'aquestes representacions. La professora de la Facultat Maria Jose Masanet és la líder d'aquest conveni amb el projecte Transgang. A l'enllaç podreu trobar tota la informació sobre la convocatòria de la plaça: http://www.fbg.ub.edu/qui-som/treballa-amb-nosaltres/

 

Convocatòria extraordinària de 52 beques de col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies

S’ha publicat a l’adreça web i a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona la convocatòria de 52 beques de col·laboració amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Trobareu les convocatòries a l'apartat de Convocatòria d'ajuts i subvencions de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona.

Els estudiants interessats a demanar aquestes beques hauran d’omplir el formulari de sol·licitud a la seu electrònica fins el 26 d'octubre de 2020.