DECriS

Disponibles els enregistraments vídeo del DECriS Multiplier Event BCN 2021

Ja estan disponibles al Canal YouTube de la FIMA els cinc enregistraments de la trobada realitzada el passat mes de novembre en el marc del projecte Erasmus+ DECriS, dins d'aquesta llista de reproducció.

Cal destacar la conferència principal de la trobada que sota el títol “Increasing student appropriation of course content using arts-informed pedagogy. Some reflections on the covid-19 pandemic and lockdown experience” va impartir Fidelia Ibekwe, professora de la Aix-Marseille Université i editora de la revista Education for information.

Les properes activitats durant aquest 2022 dins el projecte DECriS seran el Multiplier Event de Sòfia (Bulgària) que es desenvoluparà en format híbrid durant el mes de maig, i l’Escola d’Estiu per a alumnat, que tindrà lloc a finals d’agost a Hildesheim (Alemanya).

Tot i que encara no s’ha publicat la convocatòria de l’Escola d’Estiu, tots aquells alumnes que estiguin interessats poden revisar les dades de la convocatòria anterior que va tenir lloc a Osijek, ja que el que es demanarà per presentar candidatura serà molt similar. També poden sol·licitar informació al coordinador del projecte per part de l’UB, Cristóbal Urbano (urbano@ub.edu).

«Multiplier event» del projecte Erasmus+ DECriS a la FIMA

En el marc del Projecte Erasmus+ «DECriS»: Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) va tenir lloc a la nostra Facultat, els dies 4 i 5 de novembre, un Multiplier event (MTE), organitzat per l’equip del nostre centre: Sílvia Argudo, Juan-José Boté, Gema Santos, Cristóbal Urbano i Aurora Vall.

L’MTE va consistir en un seminari en format híbrid que va facilitar l’accés a professionals d’arreu.

L’obertura de l’acte va estar a càrrec de la vicerectora de Política Docent de la Universitat de Barcelona, Conxita Amat.

La primera sessió va començar amb una presentació pública del projecte per part dels seus coordinadors, Boris Bosančić i Tatjana Aparac-Jelušić, i Anita Papić de la Universitat d’Osijek (Croàcia) i d’una ressenya breu d’Anita Papić de l’Escola d’estiu realitzada a Osijek el setembre passat, en la qual van participar estudiants i exalumnes del grau d’Informació i Documentació de la nostra Facultat.

A continuació, Fidelia Ibekwe de l’Aix-Marseille Université, va presentar la seva comunicació: «Increasing student appropriation of course content using arts-informed pedagogy: some reflections on the Covid-19 pandemic and lockdown experience».

Es va completar la sessió amb una taula rodona, moderada pel professor Cristóbal Urbano, en la qual diferents professors universitaris van explicar les seves experiències docents durant la pandèmia. Van intervenir Ana Barbarić (Universitat de Zagreb), Martina Dragija Ivanović (Universitat de Zadar), Eva Méndez (Universidad Carlos III de Madrid), Enrique Orduña-Malea (Universitat Politècnica de València), Blanca Rodríguez-Bravo (Universidad de León) i Dora Sales (Universitat Jaume I, de Castelló).

El panorama que van dibuixar amb les seves intervencions, malgrat la procedència diversa dels participants, tenia molts punts en comú: la forta implicació personal per passar en molt poc temps de la presencialitat a la total virtualitat, els problemes tècnics i materials tant de professors com d’alumnes, les dificultats per conciliar la vida familiar i la vida professional o la necessitat d’uns criteris comuns a l’hora de realitzar les classes, entre altres. Tots van coincidir en el fet que la seva metodologia docent ja no serà la mateixa després d’aquesta experiència. Kornelija Petr Balog de la Universitat d’Osijek va tancar l’acte amb un breu resum de les principals idees de la sessió.

La segona sessió va tenir una primera part dedicada a la presentació dels resultats provisionals del primer objectiu del projecte (first Intellectual Output IO-1) consistent en l’elaboració del document State-of-the-play of the use of OERs at European HEIs during the COVID-19 pandemic, a càrrec de Milijana Mičunović i Kristina Feldvari, de la Universitat d’Osijek, i Sabina Rako de l’SRCE. Van presentar la metodologia de l’estudi, els resultats i una síntesi dels punts claus identificats que van servir de punt de partida per a una interessant reflexió gràcies a les intervencions dels assistents.

Seguidament, la professora Gema Santos va moderar la darrera taula rodona, «Lessons learned from teaching support services and experts involved in digital education support and resources / contributions from different services and experts», en la qual van intervenir Albert Basart (Àrea d'Avaluació de la Qualitat, AQU Catalunya), Anna Magre (La Factoria, Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra), Ebba Ossiannilsson (International Council for Open and Distance Education OER Advocacy Committee), Joan-Tomàs Pujolà (Institut de Desenvolupament Professional - ICE, Universitat de Barcelona) i Eleni Boursinou (UNESCO).

La mirada dels serveis que van donar suport d’una manera o altra a docents i estudiants perquè durant tota la pandèmia poguessin seguir amb la seva docència va ser un bon complement al panorama presentat a la taula rodona de la primera sessió. Les intervencions dels assistents van donar peu a reflexions i consideracions que caldrà tenir en compte d’ara endavant. Stefan Dreisiebner (Universitat de Graz, Àustria) va tancar l’acte amb un breu resum de la sessió.

 

Projecte Erasmus+ «DECriS»: Transnational Project Meeting, a la FIMA FIMA dl., 08/11/2021 - 08:59

En el marc del Projecte Erasmus+ «DECriS»: Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) iniciat el passat mes d’abril i sobre el qual ja vam informar en aquest mateix butlletí de notícies, va tenir lloc a la nostra Facultat, els dies 2 i 3 de novembre, el Transnational Project Meeting (TPM) juntament amb un taller formatiu.

En el TPM hi van participar activament els membres de les diferents universitats implicades en el projecte: Universitat de Barcelona, University of Osijek (Croàcia), Stiftung Universität Hildesheim (Alemanya), University of Library Studies and Information Technologies (Bulgària) i Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (SRCE) (Croàcia). Va servir per discutir i ajustar les properes activitats així com per analitzar la feina realitzada fins al moment.

Es va aprofitar la trobada per realitzar un taller sobre la creació de videotutorials com a recurs educatiu obert (OER, Open Educational Resources). L’objectiu era proporcionar les nocions bàsiques a partir de les quals poder crear materials senzills però útils i ben plantejats, mitjançant recursos fàcils d’obtenir i utilitzar per als no-experts.

La primera sessió va anar a càrrec de Jep Cunill, professor del grau de Comunicació Audiovisual de la Facultat, que va explicar els conceptes bàsics per a l’elaboració d’un vídeo (formats, càmeres, fotografia, so, llum, flux de treball, etc.) i, a continuació, va fer una part més pràctica de com preparar una entrevista.

La segona sessió, presentada pel professor Williams Contreras-Higuera, especialista en disseny gràfic, estava orientada al disseny dels thumbnails o miniatures que s’afegeixen als vídeos i que serveixen per millorar tant la coberta com la contracoberta dels vídeos així com les indicacions que s’afegeixin damunt de la imatge filmada.

La tercera sessió, a càrrec de la professora Gema Santos, va servir per fixar el marc conceptual de la creació de vídeos com a OER, definir no només què són, sinó també quins tipus de llicències en obert existeixen per poder decidir quina és la més adequada per a cada necessitat.

Finalment, a la quarta sessió, el professor Juanjo Boté va presentar el programari per a la gravació de vídeo Screencast-o-matic i els participants van poder treballar-hi aplicant els diferents continguts apresos a les sessions anteriors.

«Multiplier event» del projecte Erasmus+ DECriS (4 i 5 de novembre)

Els propers 4 i 5 de novembre de 2021 tindrà lloc a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona el primer multiplier event del projecte Erasmus+ «Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS)» on participa un equip del nostre centre (Sílvia Argudo, Juan-José Boté, Gema Santos, Cristóbal Urbano i Aurora Vall).

Es farà un seminari en format híbrid al qual esteu tots invitats. En aquest document teniu tots els detalls en anglès, que serà la llengua del seminari.

Inscripcions a: https://bit.ly/3BthsmU

Professors i estudiants de la FIMA a ESSIS 2021 a Osijek

El professor de la FIMA Juanjo Boté i els estudiants Annie Aguiar (de la Universitat de l'Havana, col·laborant amb la FIMA), Sara Alaoui, Ana Carballo, Eva Cases, Lara Díaz, Maria Escribano, Vicenç Paltré, Sara Tafalla i Aaron Tallón del grau d’Informació i Documentació i d'Infocom han participat en l'European Summer School on Information Science (ESSIS) 2021, que s'ha celebrat a Osijek (Cròacia) del 6 al 10 de setembre de 2021.

ESSIS (European Summer School of Information Science) és l’escola d'estiu del projecte europeu DECriS (Digital Education for Crisis Situations), on participen les universitats d'Osijek, Hildesheim, Zagreb, Barcelona, Sofia, Mostar, Sarajevo, Sant Petersburg i Wellington.

L’Escola d’Estiu introdueix futurs estudiants de màster o de doctorat en diferents disciplines de l'àmbit de les Ciències de la Informació. Durant la setmana s’han tractat qüestions com ara recuperació de la informació, web semàntic, introducció a la recerca científica i organització de la informació.

6 beques per assistir a la DECriS Summer School on Information Science (DESS 2021)

Entre el 6 i el 10 de setembre de 2021 se celebrarà a Osijek (Croàcia) la DECriS European Summer School on Information Science (DECris ESSIS). Es tracta d’una escola d’estiu adreçada a estudiants i a titulats recents interessats en l’àmbit de la Informació i la Documentació. El Programa Provisional de l’Escola està ja disponible i combina activitats acadèmiques juntament amb activitats d’extensió cultural i visites que es desenvoluparan en anglès.

Els beneficis de participar en aquestes activitats d’intercanvi sota el Programa Erasmus+ són nombrosos tant des del punt de vista de l’adquisició de coneixements, com des del punt de vista del rodatge que s’obté en habilitats de comunicació en un entorn internacional.

L’Escola d’Estiu és una de les activitats del projecte DECriS, finançat pel programa Erasmus+ (Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) i en el qual participa la nostra Facultat. Per aquesta raó disposem de sis beques d’assistència per a alumnes, que inclouen el cost del desplaçament, inscripció i allotjament durant la setmana que dura l’Escola.

Per sol·licitar una de les sis beques cal ser estudiant de 3r o 4t del grau d’Informació i Documentació, o del grau de Comunicació Audiovisual. També ho poden demanar les persones que s’hagin graduat en aquestes dues titulacions durant el passat curs 2019-2020 i que estiguin interessades a cursar un màster de l’àrea d’Informació i Documentació.

Sol·licitud: s’ha d’enviar abans del 15 de maig per correu electrònic al coordinador UB del projecte DECriS (Cristóbal Urbano: urbano@ub.edu), indicant al tema del missatge “DECriS ESSIS 2021” i adjuntant:

  • Formulari de sol·licitud
  • Currículum vitae en anglès (màxim, dues pàgines)
  • Expedient acadèmic que inclogui la nota mitjana
  • Carta de presentació en anglès (màxim, una pàgina) amb els motius que justifiquen la sol·licitud i l’interès de la persona candidata per cursar estudis de màster en l’àrea d’Informació i Documentació.

La Facultat participa en el Projecte Erasmus+ «DECriS»

El passat mes de febrer es va resoldre la convocatòria del programa Erasmus+ Key Action 2 «Cooperation for innovation and the exchange of good practices», que finança projectes en què institucions de diferents països treballen en el desenvolupament d'iniciatives en els camps de l'educació, la formació i la joventut. La Facultat hi participa amb el projecte Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative (DECriS Project: 2020-1-HR01-KA226-HE-094685) que ha començat aquest mes d’abril.

El projecte DECriS vol aprofundir en el potencial que els recursos educatius digitals tenen a l’hora de proporcionar millors oportunitats d’ensenyament i aprenentatge, especialment pel que fa a circumstàncies imprevisibles com la COVID-19 (es va evidenciar, per exemple, que molts centres d’ensenyament superior han d’enfrontar-se a problemes de naturalesa tècnica, sociopsicològica i didàctica).

En la planificació del projecte es contempla la realització d’un estat de la qüestió sobre la resposta digital que s’ha donat a la COVID-19 des dels centres universitaris que ofereixen estudis en l’àrea de la Informació i Documentació. També es vol realitzar l’anàlisi dels requisits que han de complir els recursos educatius oberts (OER) apropiats per a l’àrea, juntament amb un treball d’inventari i avaluació d’OER. Està prevista l’organització de diversos seminaris sobre el tema, així com dues escoles d’estiu per a alumnes del grau d’Informació i Documentació o que s’hagin titulat recentment, donant així continuïtat a les escoles d’estiu que es van organitzar dins del projecte Erasmus+ EINFOSE ja finalitzat i en el qual també va participar el nostre centre.

El projecte té una durada de 24 mesos i està liderat per la Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Croàcia). A més, juntament amb la Universitat de Barcelona, en són partners la Stiftung Universität Hildesheim (Alemanya), la Universitet po Bibliotekoznanie i Informacionni Tehnologii, (Bulgària) i el Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni Računski Centar (Croàcia). També estan implicats com associate partners la Univerzitet u Sarajevu (Bòsnia i Hercegovina), la Sveučilište u Mostaru (Bòsnia i Hercegovina), la Victoria University of Wellington (Nova Zelanda) i la St. Petersburg State University of Culture (Rússia).

Per part de la UB participen cinc professors de la Facultat: Sílvia Argudo, Juanjo Boté, Gema Santos, Cristóbal Urbano (coordinador) i Aurora Vall.