Reunions de degans

El dimarts 26 de gener, va tenir lloc a la Universidad Complutense de Madrid la trobada anual de representants de la RUID (Red Universitaria de Información y Documentación) de la qual el nostre degà és el secretari. En aquesta reunió, es va fer una anàlisi de l'evolució de la matrícula en els diversos centres espanyols, es van comentar els canvis introduïts per la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) per a la valoració de l'activitat investigadora —que s’han dut a terme arran d'un escrit aprovat per la RUID—, es van intercanviar opinions sobre la reforma dels graus, i es va acordar enviar una carta de suport contra el tancament del departament de Ciència de la informació de la Universitat de Düsseldorf.

El dia següent, 27 de gener, hi va haver una trobada dels degans de les facultats d'Humanitats de Catalunya a la Universitat Pompeu Fabra. En aquest cas, la sessió es va centrar en la discussió sobre els avantatges i inconvenients de la reforma dels graus d'humanitats a l'estructura 3+2 o 3+1+1. Aquesta trobada era la continuació d'una altra reunió que es va fer a Girona fa uns mesos.

Seccions

Trobada dels degans d'Humanitats de les universitats catalanes

El passat dimecres, 18 de novembre, va tenir lloc, a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, una reunió dels degans d'Humanitats de les universitats catalanes. L'objectiu de la trobada era intercanviar informació sobre la situació actual dels graus d'Humanitats i contrastar posicionaments sobre la reorganització dels ensenyaments de grau i de màster. Per part de la Universitat de Barcelona hi van assistir el degà de la nostra Facultat, Ernest Abadal, Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia), Mercè Puig (vicedegana d'Ordenació acadèmica de la Facultat de Filologia) i Xavier Roigé (degà de la Facultat de Geografia i Història).

Seccions