Conferència d'Alberto Gamarra sobre un comerç del llibre atípic (26 de novembre)

Data de la activitat

En línia, via BB Collaborate amb connexió a https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/bf7369af8ee44b5bbd3d9204002715be

El Seminari Exemplar, del Grup d'Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental, organitza una nova conferència a càrrec d'Alberto Gamarra Gonzalo, graduat en Geografia i Història per la UNED i màster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivo (Especialidad Bibliografía Material y Libro Antiguo) per la Universitat Complutense de Madrid. Sota la direcció del professor Manuel José Pedraza està realitzant una tesi dedicada a estudiar, en perspectiva comparada, la producció impresa de dos centres editorials “secundaris” en el segle XVIII, Calatayud i Burgos, així com als seus protagonistes. És membre del consell editorial de Titivillus: Revista internacional sobre libro antiguo.

De forma comuna, les investigacions sobre la comercialització del llibre a Espanya en època moderna han tingut als agents professionals (llibreters i impressors) com a principal objectiu d'estudi. No obstant, assumir que aquests intermediaris van ser els principals proveïdors de llibres en aquests segles implica menyscabar la rellevància que van tenir els canals de distribució d'impresos creats i sostinguts pels ordes religiosos, ja fos amb destí al consum intern com també projectats al mercat lector, tal i com venen demostrant algunes investigacions recents. Amb l'objectiu de contribuir a definir les característiques i impacte d'aquestes vies de comercialització, en aquesta xerrada s'aprofundirà en un cas concret, el de la impremta jesuïta de Burgos, activa entre 1756 i 1767.

La recent (re)descoberta de dos llibres de la seva comptabilitat per aquests anys (el parador dels quals s'ignorava des de feia gairebé un segle) ens permet estudiar les estratègies de comercialització de la producció de manera integral amb l'economia interna del taller, la producció i el ritme de treball. Així mateix, coneixerem quins impresos i en quins volums van sortir d'aquest establiment; en quines localitats i mitjançant quins agents es van distribuir; quins van ser-ne els preus, costos de comercialització i marges de benefici; o també valorarem el grau d'èxit d'aquest projecte editorial a través dels balanços comptables; tot això sota el reconeixement de la particularitat d'aquesta impremta a causa de la seva propietat institucional, fet que implicava als gestors unes avantatges importants enfront dels professionals del llibre però també algunes limitacions.

Conferència «Los lugares de la memoria de una institución», a càrrec de Stefano Defraia (O de M)

El Grup d'Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental Exemplar, ens convida a assistir a la conferència «Los lugares de la memoria de una institución», a càrrec del P. Stefano Defraia (O de M), professor de la Pontificia Università Gregoriana de Roma i director de l'Institutum Historicum Ordinis de Mercede (OdeMIH). L'acte tindrà lloc el proper dimecres 22 de maig a les 17,30 h a l'aula 114.

Seccions

Conferència «Libros de coro en México. Recuperación documental y musical»

Exemplar, Grup d’Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental organitza la conferència «Libros de coro en México. Recuperación documental y musical», a càrrec de Silvia Salgado Ruelas, de l'Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Silvia Salgado és especialista en història del llibre i les biblioteques i autora del llibre «Libros de coro conservados en la Biblioteca Nacional de México», el tema que va ser objecte de la seva tesi doctoral. L’acte tindrà lloc a la sala de juntes (espai 206) el dia 25 d'octubre, a les 18 h. Tothom hi és convidat.

Seccions

Conferència «Libros y lecturas de mujeres en el Renacimiento»

Nou seminari d’Exemplar, Grup d’Estudis del Patrimoni Bibliogràfic i Documental. En aquesta ocasió, Natalia Maillard, doctora en Història Moderna per la Universitat de Sevilla i investigadora de l'European University Institute de Florència, impartirà la conferència «Libros y lecturas de mujeres en el Renacimiento». Ens parlarà de lectura femenina i de les pràctiques lectores de les dones i de la seva relació amb els llibres i altres objectes de l'àmbit de la cultura escrita. L’acte tindrà lloc a la sala de juntes (espai 206) el dia 23 de maig, a les 18 h. Tothom hi és convidat.

Seccions