El fons Aurora Díaz Plaja, dipositat temporalment a la Facultat per iniciar les operacions de tractament arxivístic

Durant els mesos de març i abril, l'alumna Joana Canalias ha estat treballant en l'endreça dels documents de la bibliotecària Aurora Díaz Plaja (1913-2003) que la família ha dipositat temporalment a la Facultat en un pas previ a la cessió​ definitiva a la Biblioteca de Catalunya. El fons consisteix en 9 capses que contenen documentació personal de l'Aurora i una nombrosa producció ​de caire literari, periodístic i bibliotecari. La tasca principal durant aquest dos mesos de feina ha estat netejar, identificar i agrupar els documents de cara al seu tractament arxivístic final. Aquestes tasques d’arxiu han estat la base del treball de fi de grau de la Joana, que tutoritza la professora Teresa Mañà. Recordem que, en ocasió del centenari del naixement de l'Aurora, la Facultat li va dedicar l'exposició «Aurora Díaz Plaja: llegir per fer llegir» que va comissariar la professora Aurora Vall.

Seccions