Taller de suport a la recerca a El Salvador organitzat per INASP i el CBUES

Els dies 8 i 9 de desembre, Cristóbal Urbano va actuar com a facilitador del taller Trabajando Juntos para Apoyar la Investigación (TJAI), que es va desenvolupar a San Salvador per iniciativa del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES), amb el suport d’INASP, una ONG del Regne Unit que es dedica a la millora dels serveis i de les estructures de suport a la recerca en països en desenvolupament. El taller TJAI va reunir durant dos dies persones clau relacionades amb els sistemes de comunicació científica i suport a la recerca (responsables del govern en matèria d’universitats i recerca, docents i gestors responsables de la política científica a les universitats, editors de revistes i caps de biblioteques), amb la finalitat de debatre sobre les seves necessitats i prioritats de cara a trobar solucions als obstacles que té la recerca i la gestió de la informació científica en el país.

Seccions

Cristóbal Urbano participa en un taller de països d’Amèrica Llatina a la INASP

 

El passat divendres, 6 de desembre, el professor Cristóbal Urbano va participar en una trobada de country coordinators de Bolívia, Cuba, Hondures, El Salvador i Nicaragua, que va tenir lloc a Oxford. Durant els tres dies anteriors, bona part dels representants dels 22 partner countries  de la xarxa INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications) s'havien reunit per concretar el desenvolupament del nou programa INASP 2013-2018, anomenat Strengthening Research and Knowledge Systems (SRKS).

L’objectiu del taller amb aquests països d’Amèrica Llatina era generar capacitats locals mitjançant la col·laboració regional, per tal que, quan acabi el programa l'any 2018, puguin fer avenços importants en el camp de la cooperació bibliotecària i de la gestió de la informació científica. Durant l'any 2013, Cristóbal Urbano ha visitat alguns d’aquests països per tal de presentar-hi el programa SRKS i recollir propostes d’actuació conjuntes entre la INASP i cadascun dels dels partner country.

La INASP és una ONG de cooperació per al desenvolupament, que persegueix la millora de l'accés, la producció i l'ús de la informació científica, de manera que cada país pugui comptar amb recursos en aquest àmbit que li permeti afrontar els seus reptes de desenvolupament. Va sorgir el 1992 per iniciativa de l'ICSU (International Council of Scientific Unions, actualment International Council for Science). Podeu llegir una ressenya sobre aquesta organització al Blok de BiD.

Seccions

Estada de Cristóbal Urbano a l'INASP

Durant aquest semestre, Cristóbal Urbano col·labora amb l’International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP), una organització creada el 1992 per iniciativa de l’International Council for Science (ICSU), que el 2004 es va constituir com a ONG britànica amb seu a Oxford i ara treballa en 40 països.

La seva finalitat principal és recolzar els països emergents i en desenvolupament en l'àmbit de la promoció de la recerca i de la informació científica. Actualment, desenvolupa una important línia d'acció per a la creació de consorcis de biblioteques universitàries i de recerca en els països amb què col·labora. L'eix central del pla d'acció 2013-18 és que els consorcis de determinats països puguin assolir un grau alt de sostenibilitat i d'autogestió en relació a les negociacions de llicències amb els editors, a la gestió dels recursos electrònics i als programes de formació continuada del personal bibliotecari.

Durant aquest període, el professor Urbano donarà suport als tallers i als informes de situació que s'han de fer per al desplegament del pla, i intervindrà de forma especial en les iniciatives que es duen a terme a Amèrica Llatina, amb visites a Cuba, El Salvador, Hondures i Nicaragua.

Seccions

Cristóbal Urbano a Oxford en una reunió de l'INASP

Del 17 al 22 de juny, Cristóbal Urbano serà a Oxford per participar, en qualitat de representant del CBUES de El Salvador, a les reunions del PERii Steering Committee de l'INASP (International Network for the Availability of Scientific Publications) i al simposium que l'INASP organitza amb motiu del seu vintè aniversari. La col·laboració amb aquesta organització dedicada a facilitar als investigadors de països en vies de desenvolupament l'accés a recursos electrònics ha permès que se'n beneficiessin també altres institucions salvadorenques que no formen part del CBUES.

Seccions