indústries culturals

Anna Villarroya, a la presentació d'un llibre sobre Economia i Cultura

El passat 15 de desembre de 2021 la professora de la FIMA Anna Villarroya va participar en la presentació del llibre Economía y cultura: una mirada hacia el futuro promogut per Funcas, un centre d'anàlisi dedicat a la investigació econòmica i social i la divulgació, promovent la interacció entre l'esfera acadèmica i l'economia real. 

L'acte va comptar amb la presència de Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esport, qui va inaugurar l'acte. Conjuntament amb el professor Ricard Gil, de la Queen’s University, Anna Villarroya va participar en la taula de debat que portava per títol “Retos de futuro: financiación y digitalización”.

Congrés Arxius i Indústries Culturals a Girona

De l’11 al 15 d’octubre, té lloc a Girona el congrés Arxius i Indústries Culturals, que acull tres esdeveniments arxivístics importants: la 2a Conferència Anual del Consell Internacional d'Arxius, la 9a Conferència Europea d'Arxius (ECA), que organitza cada quatre anys la branca europea del Consell Internacional d'Arxius (EURBICA), i les 13es Jornades Imatge i Recerca, que organitza de forma biennal el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona juntament amb l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya. El professor Miquel Térmens hi presideix una de les sessions del divendres dia 15.

El títol «Arxius i Indústries Culturals» té l'objectiu d’orientar el debat del congrés al voltant d’un tema cabdal —la potencialitat de la documentació conservada als arxius com a recurs per a la creació i el consum de cultura entre la ciutadania—, que s'articularà en base a tres eixos:

  • Continguts: com s'han d'organitzar, descriure, digitalitzar o difondre els fons documentals per afavorir l'accés i contribuir a la seva valorització.
  • Indústries culturals: quins són els nous negocis de creació i distribució de continguts digitals i com es pot articular la col·laboració entre el sector públic i el sector privat per avançar en la creació de negoci.
  • Ciutadania: quins són els seus interessos i els seus hàbits de consum cultural, i quines podrien ser les tendències de cara al futur.