Presència de la Facultat a la conferència de l'ALA 2014 a Las Vegas

Com a resultat del treball sobre adquisicions PDA de llibres electrònics que Cristóbal Urbano va desenvolupar amb un equip de la Kent State University durant la seva estada en aquesta universitat, s'ha presentat el pòster «Implementing Patron-Driven Acquisition (PDA) for ebook acquisition that fits your library» a la darrera conferència de l’American Library Association (ALA) que ha tingut lloc a Las Vegas.

Sobre aquest tema, també està disponible en prepublicació i accès obert l’article «Library Catalog Log Analysis in E-Book Patron-Driven Acquisitions (PDA): A Case Study», elaborat pel mateix equip per a la revista College & research libraries, que publica la secció de biblioteques acadèmiques i de recerca de l’ALA.

Seccions