Informe sobre l'ús de la llengua a la docència

Els Serveis Lingüístics de la UB han publicat l'informe sobre la distribució de l’ús de les llengües en la docència corresponents al curs 2015-2016. L'informe inclou l’evolució dels usos lingüístics en els tres últims cursos acadèmics.

Pel que fa a la nostra Facultat, la llengua de la docència es distribueix globalment de la manera següent:

I es reparteix entre els ensenyaments de grau:

I pel que fa als màsters:

 

També s'ha publicat l'informe sobre l'ús de la llengua en les tesis doctorals (2014-2015), on es diferencien per primera vegada les dades segons la procedència dels doctorands.

Seccions

Tot el que vols saber sobre les llengües a la UB al «Portal de llengües»

La UB posa a disposició de la comunitat universitària una eina útil: el Portal de llengües. Amb un sol clic, tenim accés a tot el que ens pot interessar sobre aquest tema: cursos reglats o informals i sessions formatives a mida; informació sobre les proves d’acreditació que es poden fer a la Universitat i sobre els nivells i les equivalències del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR); suport a la comunicació científica en anglès; recursos en línia per revisar els textos en català, castellà o anglès; programes d’acollida per als alumnes de mobilitat o recursos per als que volen marxar a fora, i moltes altres coses. Us en recomanem la consulta!

Etiquetes

Seccions

Proves de nivell de llengua per als Erasmus 2014-15

L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) convoca proves d'acreditació de nivell d'idioma (alemany, anglès, francès, italià, japonès, portuguès i xinès) adreçades als aspirants a beques Erasmus UB per al curs 2014-15.

El termini d’inscripció acaba el 20 de gener i les proves es realitzaran entre el 21 i el 28 de gener. Més informació a: http://www.eim.ub.edu/altres_serveis/Erasmus2014_2015.html.

Seccions