Ernest Abadal, membre de l'agència d'avaluació del sistema universitari de Castella i Lleó

El professor Ernest Abadal ha estat nomenat membre del Comité de Artes y Humanidades per part d'ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León), l'agència d'avaluació del sistema universitari de Castella i Lleó. La tasca d'aquest comité és la renovació  de les acreditacions dels títols de màster i doctorat de les universitats d'aquesta comunitat.

En aquest context, el passat 28 de febrer el nostre company va dur a terme la visita externa del Máster de Patrimonio Textual y Humanidades Digitales impartit per la Universidad de Salamanca.

Seccions

Darreres activitats d'Avaluació i qualitat del grau d'Informació i Documentació

Els alumnes de l’assignatura Avaluació i qualitat del grau d’Informació i Documentació han participat en les dues darreres activitats del curs.
 
El passat 9 de maig, els alumnes van visitar la Biblioteca i la Fototeca de l'Institut Amatller d'Art Hispànic de la mà de la seva responsable. Núria Armengol va parlar dels orígens de l'Institut i de la seva col·lecció, altament especialitzada i única en el món per les seves característiques, els criteris de classificació seguits i la tipologia de demandes més habituals. També va mostrar documents de la impressionant fototeca (tant els positius com algunes plaques de vidre) i les noves instal·lacions del dipòsit de la biblioteca. La trobada es va acabar amb una visita comentada al pis principal de la casa Amatller.
 
 
Finalment, el passat 14 de maig, la professora Sílvia Argudo, responsable del Sistema de Qualitat de la Facultat, va fer la xerrada «El sistema de qualitat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació». Seguint una tècnica de ludificació que va estar molt ben valorada pels alumnes, va presentar el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat.
 
 

Seccions

Sílvia Argudo explica el "Pla de millores de centre" de la Facultat a un congrés a Santander

El passat 11 de maig la professora Sílvia Argudo va participar al XV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) que va tenir lloc al Palau de la Magdalena a Santander, amb la comunicació realitzada conjuntament amb Maite Comalat i Eva Ferraz, titulada “El plan de mejoras de centro como pieza clave para garantizar la mejora continua: propuesta para su desarrollo práctico”.

La comunicació explica el model de desenvolupament del pla de millores de la Facultat, que es basa en la idea que el pla de millores de centre és el pal de paller per a un sistema de qualitat centrat en el cicle de millora contínua.  

Seccions

Ernest Abadal participa en el procés d'avaluació de programes de doctorat a Castella i Lleó

 

El professor Ernest Abadal ha col·laborat amb l'Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCyL) en el procés d'avaluació de programes de doctorat d'aquesta comunitat. En concret, ha format part de la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades.

Seccions

El CRAI de la UB ha rebut el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+

El Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona ha rebut el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 400+ que atorga el Club Excelencia en Gestión (CEG), l’entitat que representa l'European Foundation for Quality Management (EFQM) a Espanya. D’aquesta manera, el CRAI de la UB esdevé la primera biblioteca universitària catalana que ha obtingut aquest reconeixement. El proper 5 d'abril, tindrà lloc l’acte oficial de concessió del segell. Felicitem des d’aquí el CRAI de la nostra Universitat.

Seccions

Inaugurat el web del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat

 

Des del passat 18 de juny, podeu accedir al web del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat. El nou espai (http://www.ub.edu/biblio/saiqu/) ha estat elaborat com a part de la tasca que duu a terme la Comissió de Qualitat de la Facultat, amb l’objectiu d’oferir un accés públic, ràpid i còmode a tota la informació i a la documentació oficial relatives al cicle de vida de les noves titulacions de graus i màsters, conegut com a VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació, Acreditació).

Alguns exemples de documents que s’hi poden trobar són les memòries de verificació dels títols, els informes de seguiment anuals de les titulacions, les dades principals de tots els aspectes que es valoren durant el seguiment, els principals indicadors de resultats, acadèmics, de satisfacció i d’inserció laboral i, finalment, tota la informació relativa al propi SAIQU i els seus mecanismes de millora contínua i de garantia de la qualitat.

Etiquetes

Seccions

Núria Balagué, al QQML 2015, un congrés sobre qualitat de biblioteques

Del 26 al 29 de maig, la professora associada de la Facultat Núria Balagué, sotsdirectora del Servei de Biblioteques de la UAB, va assistir a París a la 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML2015), on va presentar, juntament amb Petra Düren (Hamburg University of Applied Sciences) i Jarmo Saarti (University of Eastern Finland Library), la comunicació «Benchmarking the knowledge management practices in selected European Higher Education Libraries», un treball que analitza el paper de les intranets de les biblioteques en la consolidació i la transmissió del coneixement professional. El QQML és un congrés internacional, especialitzat en temes de qualitat i avaluació de biblioteques.

Seccions

Núria Balagué participa en un congrés sobre qualitat i avaluació de biblioteques

Del 4 al 7 de juny, la professora associada de la Facultat Núria Balagué, sotsdirectora del Servei de Biblioteques de la UAB, ha assistit a Roma a la 5th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML 2013), on ha presentat, juntament amb Petra Düren (Hamburg University of Applied Sciences) i Arja Juntunen i Jarmo Saarti (University of Eastern Finland Library), la comunicació «Quality audits as a tool for quality improvement in selected European higher education libraries», un estudi sobre benchmarking de sistemes de qualitat a les biblioteques universitàries europees. El QQML és una congrés internacional, especialitzat en temes de qualitat i avaluació de biblioteques.

Seccions

Jornada «Compromisos de qualitat amb els ciutadans a les unitats d'informació»

El grup de recerca DENEA ha organitzat la jornada «Compromisos de qualitat amb els ciutadans a les unitats d'informació» que tindrà lloc a la Facultat el proper divendres 31 de maig al matí. La jornada —adreçada a estudiants i a professionals que treballen en biblioteques i arxius— té l’objectiu de sensibilitzar els professionals i les administracions públiques de la importància d’aplicar les tècniques de gestió de la qualitat a la gestió de tot tipus d’unitats d’informació i de promoure l’ús de les cartes de servei i les bústies de queixes i suggeriments com a eines essencials en la gestió dels compromisos de qualitat amb els usuaris. Podeu consultar aquí el programa sencer de l’acte. Per assistir-hi, cal inscriure-s’hi mitjançant el formulari que trobareu a l’enllaç següent: http://www.reunalia.com/7085571.

Seccions

Carina Rey, a les jornades de les biblioteques del CSIC

La professora Carina Rey va participar a les quartes Jornadas de Análisis de la Red de Bibliotecas del CSIC « Bibliotecas para la ciencia en el siglo XXI: nuevos entornos y retos profesionales» , que van tenir lloc a Madrid els dies 26 i 27 d’abril. Carina Rey hi va presentar la comunicació «De qué se habla cuando se habla de calidad de los servicios?». Trobareu aquí tota la informació sobre les Jornades.

Seccions