Beques Santander CRUE CEPYME per a pràctiques d'estudiants en empreses

Atenció: termini prorrogat fins al 12 de febrer.

És oberta la convocatòria de les Beques Santander CRUE CEPYME de pràctiques externes d'estudiants en empreses per al curs 2017-18. Enguany, hi ha una oferta total de 96 beques adreçades als estudiants de la UB amb una remuneració de 900 euros* per un horari de mitja jornada (4 hores) durant tres mesos.

Els requisits per participar en la convocatòria són:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament universitari oficial o propi de grau, postgrau o màster impartit per la Universitat de Barcelona i els seus centres adscrits.
 • En el cas dels graus, i si es tracta de pràctiques extracurriculars, haver superat el 50 % dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.
 • No mantenir cap relació contractual amb l'empresa.
 • No gaudir d’un altre ajut o beca formativa de característiques iguals o similars.

Els estudiants s'han d'inscriure fins al 31 de gener de 2018 a la pàgina web www.becas-santander.com i al programa de pràctiques de Beques Santander del GIPE ( l’aplicació de gestió de pràctiques externes de la UB) www.ub.edu/feinaub.

* sobre aquestes quantitats íntegres s’aplicaran els descomptes de la Seguretat Social i l’IRPF

Seccions

Beques Santander CRUE CEPYME per a pràctiques d'estudiants en empreses

És oberta la convocatòria de les Beques Santander CRUE CEPYME de pràctiques externes d'estudiants en empreses per al curs 2016-17. Enguany, hi ha una oferta total de 96 beques adreçades als estudiants de la UB, entre les quals n'hi ha 3 (de quatre hores diàries durant un període de 3 mesos amb una remuneració de 261,94 € íntegres/mes*) per a pràctiques extracurriculars d'estudiants de la nostra Facultat.

Els requisits per participar en la convocatòria són:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament universitari oficial o propi de grau, postgrau o màster impartit per la Universitat de Barcelona i els seus centres adscrits.
 • En el cas dels graus, i si es tracta de pràctiques extracurriculars, haver superat el 50 % dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.
 • No mantenir cap relació contractual amb l'empresa.
 • No haver gaudit de la beca Santander-CRUE-CEPYME en cap de les edicions anteriors.
 • No gaudir d’un altre ajut o beca formativa de característiques iguals o similars.

Els estudiants s'han d'inscriure fins al 23 d'abril de 2017 a la pàgina web www.becas-santander.com i al programa de pràctiques de Beques Santander del GIPE ( l’aplicació de gestió de pràctiques externes de la UB) www.ub.edu/feinaub.

* sobre aquestes quantitats íntegres s’aplicaran els descomptes de la Seguretat Social i l’IRPF

Seccions

Beques Santander CRUE CEPYME per a pràctiques d'estudiants en empreses

És oberta la convocatòria de les Beques Santander CRUE CEPYME de pràctiques externes d'estudiants en empreses per al curs 2015-16. Enguany, hi ha una oferta total de 192 beques adreçades als estudiants de la UB en general, i n'hi ha deu (de quatre hores diàries durant un període de 3 a 4 mesos, amb una remuneració de 265, 11 € íntegres/mes) per a estudiants de la nostra Facultat.

Els requisits acadèmics per participar en la convocatòria són:

 • Estar matriculat en qualsevol ensenyament universitari oficial o propi de grau, postgrau o màster impartit per la Universitat de Barcelona i els seus centres adscrits.
 • En el cas dels graus, haver superat el 50 % dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.
 • No mantenir cap relació contractual amb l'empresa.
 • No haver gaudit de la beca Santander CRUE CEPYME en cap de les edicions anteriors.
 • No gaudir d’un altre ajut o beca formativa de característiques iguals o similars.

Els estudiants s'han d'inscriure fins al 31 de gener de 2016 a: www.becas-santander.com. Més endavant, ho hauran de fer al GIPE (l’aplicació de la UB on es gestionen les pràctiques externes): www.ub.edu/feinaub.

Seccions