Termcat

Nous termes normalitzats pel TERMCAT

Regularment, el DOGC publica els termes que el Consell Supervisor del TERMCAT va aprovant per incorporar adequadament els neologismes que apareixen a la nostra llengua. La darrera fornada consta de 125 termes, i es va donar a conèixer el passat 14 d’octubre de 2021. Entre els termes que poden interessar-nos per les especialitats de la Facultat, esmentarem: latència (o retard) (en anglès, delay); mem (en anglès, meme); narrativa (o relat) de marca (en anglès, brand storytelling); seguiment de la mirada (en anglès, eye tracking)... Hi ha termes de disciplines diverses, com per exemple: càtering, micromasclisme... El conjunt de termes aprovats pel TERMCAT es poden consultar a la Neoloteca.

Terminologia sobre visualització de dades en català

Recentment, el TERMCAT, Centre de Terminologia, ha publicat la Terminologia de la visualització de dades, que inclou 56 termes d’aquest camp del coneixement. Cada entrada conté la forma catalana, l’equivalència en castellà i anglès, la definició i, en alguns casos, imatges.
 
Exemples d'aquests termes són, per exemple, «agrupament» per «cluster», «gràfic d'anell» per «donut chart», etcètera. Presenta un accés alfabètic i un de temàtic, amb vuit àrees com ara Gràfics de comparació, Gràfics de distribució, Gràfics de tendència, etc.
 
En la realització de l’obra hi han col·laborat la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’empresa OneTandem. Forma part de la col·lecció Diccionaris en línia, que recull actualment més de 120 títols dels àmbits d’especialitat més diversos. 
 
 
 

Nous termes normalitzats per Termcat

El passat 6 d’octubre de 2017, es va publicar al DOGC una nova relació de termes d’especialitats diverses aprovats pel Consell Supervisor del Termcat. Com és sabut, aquest organisme s’encarrega d’estudiar la terminologia en català i de proposar-ne formes normalitzades. A més de matèries com les ciències de la salut o l’ornitologia, en aquesta ocasió s’han fixat termes provinents de l’educació («portafolis» i termes derivats, com «portafolis d'aprenentatge» o «portafolis digital»), Internet (per exemple, «emoticona», «llista de blogs», «rastreig») o màrqueting digital («bloquejador de publicitat», «experiència d’usuari», entre d’altres). De cada terme se’n dona l’equivalència en espanyol, francès i anglès, la definició i, en alguns casos, notes. Us convidem a fer una ullada al document original: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=798730&language=ca_ES.

Nova publicació en línia: nomenclatura de gestió universitària

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la Nomenclatura de gestió universitària en col·laboració amb la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives mitjançant el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura que està integrat per tècnics dels serveis lingüístics de 14 universitats de la Xarxa. Els articles contenen les formes catalanes i les equivalències en castellà i anglès de quatre-cents termes i notes amb informació complementària quan escau. També presenta un accés temàtic, amb àrees com ara Avaluació, Cultura i llengua, Mobilitat, Personal, Títols, etc. L’obra, que també inclou noms propis d’organismes i departaments que s’han considerat necessaris, s’incorpora a la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia, que recull actualment més de 120 títols dels més diversos àmbits d’especialitat.

El TERMCAT elabora la versió oficial en català de dues normes ISO de gestió de documents

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de dues noves normes ISO: UNE-ISO 30302 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Guia d’implantació, i UNE-ISO 23081-2:2011 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 2: Elements conceptuals i d’implementació. La publicació de la versió catalana d’aquesta darrera norma se suma a la UNE-ISO 23081-1:2008 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1, Principis, ja disponible en català. La part 3 d’aquesta sèrie de normes també estarà disponible en català ben aviat.

Alumnes d'IiD visiten el centre de documentació del TERMCAT

El passat dimecres, 3 de maig, els alumnes de l'assignatura Avaluació i qualitat del grup del matí del grau d'Informació i Documentació van visitar el centre de documentació del TERMCAT, una biblioteca especialitzada que dona suport als terminòlegs i especialistes en la normalització terminològica, en l'elaboració de recursos terminològics, la traducció de normes UNE i ISO, i el servei de consultes, entre d'altres.

Mariona Torra, la responsable del servei, va començar descrivint breument el funcionament de l'organització i les funcions del servei de documentació en aquest context. A continuació, va explicar amb més detall aspectes concrets com el perfil dels usuaris i les seves necessitats informatives, la naturalesa de la col·lecció, el sistema de classificació que regeix tota l'organització, o les tasques concretes de suport als professionals que formen part del dia a dia. El TERMCAT s'incorpora a la llista de centres als quals poden realitzar el Pràcticum els alumnes d'IiD.

Nova edició d'un diccionari sobre màrqueting digital

Fa pocs dies, el TERMCAT ha donat a conèixer la segona edició de Terminologia de màrqueting digital que havia aparegut per primera vegada el 2014, com ja vam anunciar en el seu moment.

Aquest diccionari especialitzat ens pot ser útil per conèixer les propostes terminològiques del Centre de Terminologia de Catalunya en aquest camp, en el qual treballen alguns dels nostres exalumnes. Aquesta segona edició reuneix 170 termes, amb la definició i l'equivalència a l'anglès, el castellà i el francès. Alguns exemples de termes recollits són: «apunt» (en anglès, «post»), «cura de continguts» (en anglès, «content curation»), «gestor de comunitats» (en anglès, «community manager»), «mitjà social» (en anglès, «social media»), etcètera.

El TERMCAT ha elaborat més de 100 diccionaris terminològics especialitzats, com aquest, que es troben disponibles en línia a partir de la seva pàgina web. Entre les matèries que poden ser-nos d'utilitat hi ha: Administració electrònica, Dispositius mòbils, Llibre, Xarxes socials...

La terminologia de les telecomunicacions i del dret, en línia

El TERMCAT acaba de publicar en línia el Diccionari de telecomunicacions, elaborat amb la Universitat Politècnica de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit. El diccionari —que inclou termes vinculats al tractament de la informació, a la tecnologia de telecomunicació, a la tecnologia electrònica, als sistemes i serveis de telecomunicació i a la telemàtica— conté més de 3.600 termes en català, amb els equivalents en castellà, anglès i francès.

També ha publicat en línia el Vocabulari de dret, una obra col·lectiva fruit de la col·laboració d’un equip de professors de les facultats de Dret de la UB i de la UV i de tècnics dels serveis lingüístics de totes dues universitats El Vocabulari de dret —que va ser publicat en paper l’any 2009— consta de gairebé 6.000 entrades, amb equivalències en castellà. Aquesta edició en línia permet per primera vegada la consulta temàtica de les dades i s'hi pot accedir des de la pàgina de la col·lecció Diccionaris en Línia (apartat ‘Diccionaris allotjats’). Les fitxes d’aquest vocabulari també es poden consultar des del Cercaterm i des del portal Terminologia jurídica, amb un marcatge específic que n’indica la procedència. Es mantenen també les publicacions en línia dels webs de la UB (UBTERM) i de la UV (SPL).

Nova remesa de termes aprovats pel Termcat

El DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) publica regularment sèries de termes que han estat aprovats pel Consell Supervisor del Termcat. Aquests termes passen a formar part de la Neoloteca, una eina lexicogràfica en línia que ens ajuda a triar les formes considerades més adequades per a neologismes i conceptes d'especialitat.

El passat 4 de gener de 2017, es va donar a conèixer una nova remesa de termes que han estat estudiats i fixats per aquesta entitat científica dedicada a la terminologia catalana. Pertanyen a una diversitat de camps del coneixement — alimentació, botànica, economia...—, però els que  ens poden interessar més a la Facultat són els que estan dedicats a la informàtica i a Internet. D'aquesta àmbit, els termes incorporats són: «ciber- », «digital», «electrònic», «en línia» i «virtual». En aquesta ocasió, en els termes incorporats no ens sorprenen gaire, però potser valdria la pena insistir en la forma «en línia», que a la Facultat utilitzem de sempre enfront de l'original anglès «on-line» o «online» i que encara apareix prou sovint en publicacions especialitzades. Apostem, doncs, per la forma catalana «en línia», una forma adient, comprensible i fàcil d’utilitzar en qualsevol context.

Tesaurus de termes recerca

Des de fa unes setmanes, es pot consultar en línia el Tesaurus de termes de recerca, que ha publicat el Termcat. Aquesta obra conté unes 10.000 entrades, corresponents a la terminologia utilitzada en l'avaluació de la recerca de totes les disciplines. L'eina no pretén recollir exhaustivament els termes del conjunt de les ciències, sinó aquells que utilitza habitualment per part de l'Agaur. 

De cada terme es dóna l'equivalència al castellà i a l'anglès, i l'àrea temàtica a la qual pertany. Als termes, s'hi pot accedir alfabèticament o per l'àrea temàtica. Des d'aquest darrer punt d'accés, podem veure les denominacions de les dues disciplines que tractem a la Facultat. Per una banda, «Biblioteconomia i documentació», que en aquest moment està composta per 18 termes, des d'«arxivística» fins a «transferència del coneixement». Per l'altra, «Comunicació audiovisual i publicitat», que inclou 17 termes, des d'«accessibilitat als mitjans audiovisuals» fins a «xarxa social».

Pensem que aquest tesaurus, que s'anirà actualitzant regularment, pot ser una bona eina per resoldre dubtes o establir categories conceptuals. El trobareu en aquest enllaç. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/176.