Jordi Andreu imparteix un curs sobre gestió de fons personals a Costa Rica

El professor Jordi Andreu i Daufí ha impartit en línia el «Curso-Taller de Gestión de Fondos Personales» a la Universidad de Costa Rica (Escuela de Historia. Sección Archivística) durant els dies 2, 4, 9, 11, 18, 23 i 25 de novembre de 2020. El curs, adreçat a professionals, emprenedors i docents de l'àmbit de la gestió documental, tenia com a objectius conèixer els processos, les bones pràctiques i les claus de la gestió documental per a fons personals com a eina estratègica per organitzar de manera eficient i eficaç els documents generats per les persones, així com aprendre a percebre el patrimoni documental personal com a recurs intangible capaç de generar oportunitats de negoci.

Seccions

Conferència de dues arxiveres costa-riquenyes

El proper dimarts, 22 de gener, les professores María Teresa Bermúdez i Raquel Umaña, de la Carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica, pronunciaran dues conferències sobre «Los estudios de archivística y el ejercicio de la profesión archivística en Costa Rica» i «El sistema SISDOC de gestión de documentos electrónicos del Archivo de la Universidad de Costa Rica».

La sessió tindrà lloc a la sala de Juntes, a les 17 h. L'assistència és gratuïta i oberta a tot l'alumnat i professorat de la Facultat i a qualsevol professional interessat. Serà retransmesa vía Webex per als alumnes del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE).

Seccions