Amal Elasri, nova doctora

 

El passat 5 d'abril de 2018, Amal Elasri, investigadora del Departament d'Empresa que imparteix l'assignatura Teoria de les organitzacions dins del grau d'Informació i Documentació, va defensar la seva tesi Estrategias para la fidelización en empresas de servicios y acciones sobre procesos para el cambio organizativo: aplicaciones en el sector de las instalaciones deportivas en España, sota la direcció de Xavier Triadó, que també ha estat fins fa poc temps professor a la nostra Facultat. Va assolir la qualificació màxima d'Excel·lent cum Laude, per la qual cosa la felicitem entusiastament.

Seccions

Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES) a Granada

Del 25 al 28 de juny, té lloc a Granada el X Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (FECIES), que organitza l'Asociación Española de Psicología Conductual.

Carina Rey, professora de la Facultat i comissionada per a Sistemes d’Informació i Documentació de la UB, participa en el simpòsium dedicat a l'avaluació i a la certificació de la qualitat a les biblioteques, i el professor Juan Guàrdia coordina una sessió de debat sobre l’estat de la qüestió de la governança de les universitats i un simpòsium dedicat als estudis sobre l’accés a la universitat pública espanyola i els seus estudiants. Així mateix, diversos professors de la casa hi presenten comunicacions: un grup de professors de CAV —entre d’altres, Montserrat Yepes-Baldó, Lydia Sánchez, M. Àngels Garcia, Vicenta González, Josep Gustems i Carlos Aguilar— , el treball «La calidad docente a partir de la evaluación 360º: una experiencia en el grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Barcelona», i Xavier Triadó, una contribució en grup sobre indicadors per a l'avaluació del perfil competencial docent del professorat universitari.

Seccions