Convocat el premi «Biblioteca pública i compromís social»

La Fundació Biblioteca Social ha convocat el premi Biblioteca pública i compromís social. D'acord amb els objectius de la Fundació, el premi pretén impulsar i donar visibilitat a projectes de biblioteques públiques adreçats a persones i col·lectius que viuen situacions de vulnerabilitat i de conflicte social. Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria. Presideix la Fundació Biblioteca Social, Adela d'Alòs Moner, fins el curs 2013-14 professora associada de la Facultat i actual coordinadora de l'Aula Jordi Rubió i Balaguer.

Seccions