Defensa de tesi: «La biblioteca del Convent de Santa Caterina de Barcelona...» de Marina Ruiz (29 de novembre)

El proper 29 de novembre de 2019 a les 11 hores, a la Sala de Juntes ,tindrà lloc l'acte de defensa d'una nova tesi dins del programa de Doctorat de la Facultat:

«La biblioteca del Convent de Santa Caterina de Barcelona sota el mecenatge de fra Tomàs Ripoll, 1699-1747».

Doctoranda: MARINA RUIZ FARGAS
Data de defensa: 29 de novembre de 2019. 11:00 hores. Sala de Juntes.
Director: Doctor Pedro Rueda Ramírez. Tutor: Doctor Mario Pérez-Montoro Gutiérrez
El Tribunal és el següent:

  • Presidenta: Dr. Giorgio Montecchi
  • Secretaria: Dra. Concepción Rodríguez Parada
  • Vocal: Dr. Alejandro López Ribao