El blog «Mòbils BiD» ja ha tingut 100.000 visites!

 

 En diverses ocasions el blog Mòbils BiD ha estat notícia. Com és sabut, aquest blog va ser creat a la Facultat per promoure la mobilitat internacional dels seus estudiants. Ara en tornem a parlar perquè recentment ha superat les 100.000 visites.

Mòbils BiD va veure la llum el 5 d'abril de 2005, impulsat pel professor Amadeu Pons, i fins ara s'hi han publicat 730 entrades, amb 401 comentaris. Bona part d'aquests apunts corresponen a les experiències dels estudiants a l'estranger explicades per ells mateixos. Les estades s'han fet en el marc del Programa Erasmus (que ha generat 104 entrades), el programa propi de la Facultat de pràctiques d'estiu a l'estranger (amb 179 entrades), i d'altres. Però també s'hi han publicat entrevistes (en 19 ocasions), anuncis de beques i feines a l'estranger, i notícies diverses relacionades amb els estudis o la feina a l'estranger.

El país al qual fan referència més entrades és el Regne Unit (que apareix en 73 ocasions), seguit d'Itàlia (54) i els Estats Units (amb 34). El centre específic que ha rebut més entrades és l'Istituto Universitario Europeo, emplaçat a Florència, del qual parlen 33 entrades, i els llocs més allunyats d'on tenim cròniques d'estudiants són el Japó, la Xina i Filipines. Són especialment útils per als qui desitgin viatjar a l'estranger tres entrades dedicades a comentar recursos per trobar allotjament a Itàlia, Berlín i Turquia.

De totes les entrades publicades, la que ha tingut més visites (2.941) ha estat la de l'exalumne Jose López Rodríguez, «Estiu en el COLMEX, Mèxic i Centreamèrica» (31.10.2011), seguida de «Bibliotecarios emigrantes: marchar con la biblioteca a cuestas», signada pel també exalumne Daniel Becerra, amb 1.657 visites (publicada el 17.1.2012).

El responsable del blog és el professor encarregat de les Relacions Internacionals de la Facultat (actualment, Ángel Borrego), que compta amb el suport del becari (en aquests moments, Ivan Gràcia). A banda dels successius becaris i responsables, el blog compta amb més de 120 signatures diferents, algunes de les quals es repeteixen en mes d'una ocasió: són alumnes que han aprofitat diferents oportunitats ofertes per la Facultat, o que han viatjat pel seu compte i han volgut deixar-ne testimoni al blog. La «guanyadora» d'aquesta hipotètica competició és Núria Cangròs i Alonso, que ha col·laborat en 9 ocasions, seguida d'Eli Ramírez (5 cops).

En la petita història del blog, cal fer esment que el 2010 va ser mereixedor d'un premi d'àmbit europeu (http://mobilsbid.blogspot.com.es/2010/07/mobils-bid-guanyador-dun-premi-europeu.html).

Confiem que aquest mitjà de comunicació continuï essent un punt de referència per als estudiants de la Facultat i que sigui un estímul per descobrir nous horitzons!

Seccions