El Workshop del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses reuneix els seus alumnes a la Facultat

Els proppassats 11 i 12 de  juny, va tenir lloc a la Facultat el I Workshop del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE).

Aquesta sessió de treball s’emmarca dins de l’activitat docent de la 3a edició del MGDIE i va tenir un caràcter especial, ja que aquesta ha estat l'única ocasió en la qual els alumnes i els seus professors i tutors s’han trobat presencialment (el MGDIE té un format exclusivament en línia).

El workshop ha estat la darrera activitat lectiva del MGDIE i s’ha aprofitat per consolidar determinats aspectes dels aprenentatges i, en concret, s’ha incidit en el treball dirigit pels professors i tutors en els projectes de final de màster. Les sessions han estat molt intenses —de 9 del matí a 7 del vespre— i alhora molt profitoses.

Han participat en el workshop els professors Xavier Sala, Alex Ugartondo, Carmen G. Meilán, Jordi Serra i Jordi Andreu. Els alumnes —provinents de Sevilla, Bilbao, Madrid, Lima (Perú), Barcelona, etc.— han valorat molt positivament l’activitat i l’acollida i el suport que han tingut per part del professorat i del personal d’administració i serveis de la Facultat.

Etiquetes

Seccions