Eleccions generals d'estudiants a Junta de Facultat i parcials a consells d'estudis i a Claustre

Data de la activitat

La UB està immersa de ple en el procés d'elecció de nou rector, però també ha arribat l'hora de renovar la composició d'òrgans on els estudiants tenen representació: el 15 de desembre es duran a terme les eleccions generals d'estudiants a Junta de Facultat i eleccions parcials a consells d'estudis i a Claustre.

 

A la nostra Facultat, el nombre de representants que cal escollir és el següent:

  • Consell d’Estudis d'IiD: 7
  • Consell d’Estudis de CAV: 6
  • Junta de Facultat: 9

El període de presentació de candidatures acaba el 21 de novembre i la campanya electoral tindrà lloc del 3 al 14 de desembre.

La presència de representants en aquests òrgans permet als estudiants fer sentir la seva veu en aspectes tan importants com ara l'organització dels ensenyaments —plans docents, calendari acadèmic, planificació d'horaris i grups, etc., en el cas dels respectius consells d'estudis—, la gestió de la Facultat —oferta formativa, pressupost, infraestructures, seguiment de la tasca dels consells d’estudis, elecció del degà, etc., en el cas de la junta— i  aspectes que afecten a tota la universitat —en el cas del claustre. Per tant, els encoratgem des d'aquí a organitzar i presentar candidatures i a participar activament en el procés electoral.

Trobareu aquí tota la informació sobre els procediments.

Seccions