Lectura de tesi doctoral: «La informació sobre salut a Internet: qualitat, beneficis de la formació i autopercepció de les competències informacionals» de Carme Hernández (26 de setembre)

Data de la activitat

El proper dimarts, 26 de setembre, a les 12 h, tindrà lloc a la sala de Juntes de la Facultat la lectura de la tesi doctoral «La informació sobre salut a Internet: qualitat, beneficis de la formació i autopercepció de les competències informacionals», a càrrec de la doctoranda Carme Hernández Rabanal. La tesi ha estat dirigida per Aurora Vall i Mario Pérez-Montoro i formaran part del tribunal: Miguel Ángel Mayer (UPF), Marta Somoza (UB), Pilar González (UPF).

Seccions