Mireia Ribera participa a la III Jornada UNIDISCAT

El passat 23 de maig, la professora Mireia Ribera va participar a la III Jornada UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya), que enguany ha estat dedicada al tema: «El sistema universitari català com a generador de bones pràctiques en l’atenció de les necessitats educatives de la comunitat universitària».

Mireia Ribera va intervenir a la taula «Bones pràctiques a la Universitat» formada per experts de la UB, la UAB, la URL i la UPF amb la comunicació «La Universitat com a entorn virtual: requeriments d'accessibilitat».