Presentació del màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses

El proper 18 de setembre tindrà lloc una sessió de presentació del màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE). La finalitat del MGDIE és formar professionals que puguin planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar polítiques i sistemes de gestió de la documentació i de la informació a l'empresa, tant des d'una òptica transversal com de forma vinculada als procediments de negoci. El MGDIE utilitza una metodologia innovadora, orientada de forma específica al domini de mètodes i de la tecnologia.

La sessió es realitzarà en línia i en llengua castellana i s’hi podrà participar des de qualsevol navegador web i des de qualsevol dispositiu mòbil. Tindrà lloc a les 17,30 h i s'hi explicaran els continguts, la metodologia i el projecte del màster i s’aclariran tots els dubtes dels participants.

Per inscriure's-hi gratuïtament, cal omplir el formulari que hi ha a: http://www.mgdie.net/.

Etiquetes

Seccions