Prova de nivell d'una tercera llengua a la UB

 

La UB ha creat un instrument que ha de permetre als estudiants de grau de nou accés que no disposen de l’acreditació B2 d’una tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià) saber quin és el seu nivell i, si és el cas, planificar el seu procés d’aprenentatge. El termini per realitzar la prova acaba el 30 de setembre. Aquest instrument és un test inicial de diagnosi que permetrà a la UB elaborar un mapa lingüístic dels estudiants i alhora oferir-los les eines necessàries per assolir i acreditar el domini de la tercera llengua.

Recordem, a més, que la UB disposa de la pàgina web Aprendre llengües a la UB, un portal que aplega informació sobre tota mena d’activitats formatives que ofereix la UB per a l’aprenentatge de llengües —cursos presencials o a distància, amb o sense professor, reglats o informals, presencials o en línia, etc.—, sobre les proves d’acreditació que es poden fer a la Universitat, i sobre els nivells i les equivalències del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Seccions