Estudi sobre llibres en accés obert a Espanya

Abadal, Ernest; Ollé, Candela; Redondo, Sílvia (2018). “Publicación de monografías en acceso abierto por editoriales universitarias españolas”. El profesional de la información, v. 27, n. 2, pp. 300-311. https://doi.org/10.3145/epi.2018.mar.08

S'analitza la situació del model d'accés obert per a la publicació de monografies de les editorials acadèmiques espanyoles integrants de la Unió d'Editorials Universitàries Espanyoles (UNE). Es presenten les dades de productivitat del període 2015-2017, així com el posicionament i arguments de la direcció de les editorials, polítiques, i modalitats de finançament. Per a la recollida de dades es va enviar un qüestionari als editors associats a UNE (respost pel 58%), complementat amb entrevistes en profunditat a set d'ells. Els resultats mostren que el 75% dels editors publica títols en accés obert. La majoria opina que l'accés obert incrementa la difusió de les monografies (tant consultes com descàrregues) i que no hi ha diferències en la qualitat dels continguts. Els editors no veuen clar que sigui compatible l'accés obert amb l'explotació comercial d'exemplars impresos, i consideren que les vies de finançament més efectives són la institucional (a càrrec de la universitat), seguida per la pròpia editorial i el pagament per part del autors.