Sobre la ciència oberta

Anglada, Lluís; Abadal, Ernest (2018). “¿Qué es la ciencia abierta?”. Anuario ThinkEPI, v. 12, p. 292-298. (https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.43)

S'analitza el concepte de ciència oberta a partir del model de les revolucions científiques de Thomas Kuhn: la ciència oberta és un canvi de paradigma en la manera de dur a terme la investigació i, per tant, suposa modificacions substancials en els seus procediments. Es tracta d'un model promogut per la Comissió Europea sobre el qual es va realitzar una consulta pública. els dos principals motius per fer aquest canvi són de tipus político-social (la riquesa de la societat s'ha de basar en la innovació) i també científics. En aquesta nova concepció, la ciència ha de ser oberta, col·laborativa i feta amb i per a la societat. Per explicar els elements que formen part de la ciència oberta s'han utilitzat diverses metàfores. Els elements sempre presents en totes les representacions són l'accés obert, les dades obertes, l'open peer review i el programari lliure. També apareixen -encara sense unanimitat- els recursos educatius oberts, la ciència ciutadana i els open notebooks. Finalment, s'inclouen algunes consideracions sobre els canvis que comportarà pels agents de la recerca científica, especialment per als serveis bibliotecaris.