Repositoris de Recursos Educatius Oberts

Santos-Hermosa, G.; Ferran-Ferrer, N.; Abadal, E. (2017). "Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects". The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, vol.18, no.5. (doi:http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3063)

Aquest article mostra l'estat actual dels repositoris de recursos educatius oberts (RREO) en l'educació superior a nivell internacional. S'analitzen un conjunt d'indicadors educatius per determinar si els RREO poden satisfer les necessitats específiques d'aquest context educatiu i per determinar l'abast de la reutilització dels recursos educatius oberts (REO) que contenen aquests arxius.

La metodologia utilitzada va ser l'anàlisi de contingut i es va dur a terme en dues fases: una exploració de fonts internacionals per localitzar els dipòsits i una anàlisi de 110 RREO utilitzant el conjunt d'indicadors proposats. Els resultats es presenten seguint les tres dimensions principals per a l'avaluació d'aquest tipus de dipòsits: indicadors generals per establir tipus de RREO, elements que afavoreixen la reutilització de recursos educatius i, finalment, els aspectes educatius. Es va trobar que la majoria dels repositoris que incloïen un o més dels indicadors de reutilització proposats contenien exclusivament recursos educatius, que els aspectes educatius encara no estan fermament integrats en els RREO i que els pocs dipòsits que semblen haver-los inclòs amb èxit són aquells que proporcionen també metadades educatives i usen estàndards educatius.