Internacionalitat de les revistes científiques espanyoles

Navas-Fernández, M.; Abadal, E.; Rodrigues, R. S. (2018). "Internationality of Spanish scholarly journals indexed in Web of Science and Scopus". Revista Española de Documentación Científica, 41 (3): e209. https:// doi.org/10.3989/redc.2018.3.1498

S'analitza la internacionalitat de les revistes espanyoles indexades a WoS i Scopus, en base a quatre
elements principals identificats en la revisió bibliogràfica: articles en anglès, articles d'autors estrangers,
col·laboracions internacionals, i membres estrangers dels equips editorials. Es constata que l'àrea temàtica i el tipus d'accés són determinants pel que fa al grau d'internacionalitat de les revistes, així com, en menor mesura, el tipus d'editorial. El Factor d'Impacte (FI), vaixell insígnia de l'impacte bibliomètric, no guarda correlació amb cap element d'internacionalitat, mentre que els valors de SJR i SNIP correlacionen moderadament amb els percentatges de les col·laboracions internacionals. La participació d'autors estrangers està relacionada amb la presència de l'anglès, revelant l'orientació de les revistes espanyoles indexades cap als països del "nucli" científic. La presència de membres estrangers en els comitès va acompanyada de la d'autors estrangers, encara que no es pugui demostrar una relació causa-efecte. Es conclou amb aportacions sobre possibles línies de recerca futures.