Sóc Professor en la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona.
Les meves línies de treball són la història de la circulació de l'imprès i les xarxes de distribució del llibre, anb especial atenció a l'intercanvi cultural amb Amèrica Llatina. Altra línia d'investigació està centrada en el patrimoni bibliogràfic, en dues apartats, per un banda en els aspectes de catalogació i difusió dels documents, i d'altra banda l'estudi de les marques de propietat i l'ús dels llibres al llarg de la història.


 
Actualizació: juliol, 2019