Assignatures. Formació reglada

Grau en Informació i Documentació. Universitat de Barcelona.

Grau en Gestió i Administració Pública. Universitat de Barcelona.

Diplomatura en Gestió i Administració Pública. Universitat de Barcelona.

Màster en Biblioteques i Col·leccions Patrimonials.

Diplomatura en Documentació. Universitat de Barcelona.

Diploma de postgrau Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic.

Curs de postgrau Tractament i Gestió del Patrimoni Bibliogràfic.


Actualització: gener, 2018