Línies de Recerca

Història de la circulació de l'imprès i les xarxes de distribució del llibre.

Patrimoni bibliogràfic en els aspectes de catalogació i difusió dels documents.

Estudi de les marques de propietat i l'ús dels llibres al llarg de la història.

Projectes i grups de recerca

En curs

Actualització: gener, 2019