Publications

Export 1 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Jesús Gascón  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Gascón, J., & Sulé A. (2000).  Alguns aspectes d'organització dels catàlegs i de la catalogació. Gascón García, Jesús. Fonaments d'anàlisi documental. Barcelona : EdiUOC, 2000. -.