Publications

Export 3 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is B  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Sulé, A. (2007).  Bibliotecas de prisión: 8 propuestas de mejora. FESABID 2007, 10as Jornadas Españolas de Documentación.
Sulé, A. (2010).  Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible. Jornada sobre biblioteques de les institucions penitenciàries, dins del cicle de jornades professionals'El marc legal de les biblioteques a Catalunya'.
Sulé, A., & Comalat M. (2008).  Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.