Publications

Export 10 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: First Letter Of Title is L  [Clear All Filters]
2002
Térmens, M.., Ribera M.., & Sulé A. (2002).  L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 53-76.
2003
Burgos, L., & Sulé A. (2003).  La Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 33, 29-52.
2005
Sulé, A. (2005).  Les biblioteques de presó a Catalunya. BIBLIODOC. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació. 2004, 19-58.
Sulé, A. (2005).  Les bibloteques de presó a Catalunya.