Publications

Export 37 results:
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
G
Gascón, J., & Sulé A. (2000).  Alguns aspectes d'organització dels catàlegs i de la catalogació. Gascón García, Jesús. Fonaments d'anàlisi documental. Barcelona : EdiUOC, 2000. -.
B
Burgos, L., & Sulé A. (2003).  La Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 33, 29-52.

Pages