Publications

Export 1 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: Author is Térmens, M.  [Clear All Filters]
Journal Article
Térmens, M.., Ribera M.., & Sulé A. (2002).  L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 53-76.