Publications

Export 37 results:
Author Title Type [ Year(Desc)]
Filters: Author is Andreu Sulé  [Clear All Filters]
2010
Sulé, A. (2010).  Biblioteques de presó i biblioteques públiques: experiències exitoses d'una col·laboració ineludible. Jornada sobre biblioteques de les institucions penitenciàries, dins del cicle de jornades professionals'El marc legal de les biblioteques a Catalunya'.
Sulé, A. (2010).  Coordinación en equipos docentes.. Ejes para la mejora docente en la universidad.. 104-114.
Estivill, A., Gascón J., & Sulé A. (2010).  Les col·leccions digitals patrimonials espanyoles: polítiques de col·lecció i presentació de la col·lecció. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.
Sulé, A. (2010).  RFID a les biblioteques.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 78-82.

Pages