Publications

Export 2 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is L  [Clear All Filters]
Conference Paper
Salmurri, C., Abadal E., Sancho M., Llevat M., Sulé A., & Corbera M. (2001).  Disseny i creació de la base de dades documental del Grup Godó. 8es Jornades Catalanes de Documentació: Catalunya en la societat de la informació: realitats i reptes.