Publications

Export 13 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
Conference Paper
Sulé, A., Roig J., Oliva L., & Ramón M. (1997).  El Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): un entorn de cooperació catalogràfica. 6es. Jornades Catalanes de Documentació: cap a una societat digital: un món en contínua transformació.
Sulé, A., Roig J., Oliva L., & Ramón M. (1997).  El Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): un entorn de cooperació catalogràfica. 6es. Jornades Catalanes de Documentació: cap a una societat digital: un món en contínua transformació.
Argudo, S., Franganillo J., Mañà T., Rubió A., & Sulé A. (2012).  Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació.
Rodríguez-Gairín, J M., Russo P., & Sulé A. (2008).  A Virtual Exhibition of Open Source Software for Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008).
Rodríguez-Gairín, J M., Russo P., & Sulé A. (2008).  A Virtual Exhibition of Open Source Software for Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008).
Térmens, M., Ribera M., Porras M.., Boldu M., Sulé A., & Paris P.. (2009).  Web Content Accessibility Guidelines: from 1.0 to 2.0. 18th International World Wide Web Conference (WWW2009).