Publications

Export 13 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: First Letter Of Last Name is R  [Clear All Filters]
2008
Rodríguez-Gairín, J M., & Sulé A. (2008).  DSpace: aspectes rellevants d'ús per a gestors de la informació i la documentació. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació. -.
Russo, P., Rodríguez-Gairín J M., & Sulé A. (2008).  Laboratorio virtual de software libre para bibliotecas. El Profesional de la Información. 17, 71-76.
Russo, P., Rodríguez-Gairín J M., & Sulé A. (2008).  Laboratorio virtual de software libre para bibliotecas. El Profesional de la Información. 17, 71-76.
Rodríguez-Gairín, J M., Russo P., & Sulé A. (2008).  A Virtual Exhibition of Open Source Software for Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008).
Rodríguez-Gairín, J M., Russo P., & Sulé A. (2008).  A Virtual Exhibition of Open Source Software for Libraries. 16th BOBCATSSS Symposium 2008 (Zadar, Croatia, 28.01.2008 - 30.01.2008).
2003
Térmens, M., Ribera M., & Sulé A. (2003).  Nivel de accesibilidad de las sedes web de las universidades españolas. Revista Espanola de Documentacion Cientifica. 26, 19-37.
2002
Térmens, M.., Ribera M.., & Sulé A. (2002).  L'accessibilitat dels webs de les universitats catalanes. Item: revista de biblioteconomia i documentació. 53-76.
1997
Sulé, A., Roig J., Oliva L., & Ramón M. (1997).  El Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): un entorn de cooperació catalogràfica. 6es. Jornades Catalanes de Documentació: cap a una societat digital: un món en contínua transformació.
Sulé, A., Roig J., Oliva L., & Ramón M. (1997).  El Catàleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC): un entorn de cooperació catalogràfica. 6es. Jornades Catalanes de Documentació: cap a una societat digital: un món en contínua transformació.