Intranet

Desenvolupada en una instància de Moodle, la Intranet és el canal de comunicació interna a partir de fòrums (professorat, PAS, tots, etc...) i espais col·laboratius (junta de facultat, grups de treball, comissions, consells d'estudis, àgora, etc...)