Poldoc Hispànic

PolDoc Hispànic és un directori en línia de polítiques de desenvolupament i gestió de col·leccions documentals, d’abast espanyol i hispanoamericà. El directori espera recollir totes les polítiques de desenvolupament de col·leccions i documentació, relacionades amb aquest tema, de qualsevol unitat d’informació (biblioteca pública, biblioteca escolar, biblioteca universitària, biblioteca de recerca, biblioteca nacional, biblioteca patrimonial, centre de documentació especialitzat, etc.), pública o privada, i en qualsevol idioma, d’accés públic/lliure.

Responsable
Lluís Agustí
Any
2006