logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Serra, Jordi

Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
108
Correu electrònic:
Telèfon:
934035781
Publicacions
2015
Presidència de sessió
Serra, J. (2015). XV Congrés d'Arxivística de Catalunya.
2009
Ponència
Térmens, M.; Keefer, A.; Serra, J.; Ribera, M.; Andreu, J.; Rodríguez, I.; Salse, M.; Llueca, C.; Boté, JJ. (2009). Proyecto de una metodología para la auditoría de los repositorios digitales institucionales.. IX Workshop REBIUN sobre proyectos digitales. Salamanca, Universidad de Salamanca.. Salamanca. ESP. http://sabus.usal.es/workshop/pdfs/3/termens.pdf.
2008
Article de revista
Serra J. (2008). 'La gestión y conservaciòn de documentos electrónicos mediante el sistema BAULA'. A: El documento electrónico:aspectos jurídicos,tecnológicos y archivisticos.. . Publicacions de la Universitat Jaume I. 259-282. ISSN/ISBN: 978-84-8021-662-3.
Serra J. (2008). ' Gestión y conservación de los documentos electrónicos desde la perspectiva archivística:un nuevo escenario de actuación'.A:El documento electrónico: aspectos jurídicos,tecnológicos y archivísticos.. . Publicacions de la Universitat Jaume I. 291-312. ISSN/ISBN: 978-84-8021-662-3.
Llibre
Serra, Jordi . (2008). Los documentos electrónicos.Qué son y cómo se tratan. . Ediciones Trea. p. 1-187. ISSN/ISBN: 978-84-9704-395-3.
Ponència
Serra, J. (2008). El projecte InterPARES. Jornada de presentació del projecte InterPARES TEAM Catalonia. 26 de setembre. Barcelona. ESP. En linia.
Serra, J. (2008). L'objecte d'informació d'arxiu: concepte i implementacions.. 5es. Jornades de Signatura Electrònica.18 i 19 de novembre de 2008. Barcelona. ESP.
Taula rodona
Serra, J. (2008). Situació actual i perspectives de futur dels serveis de conservació de documents digitals. Jornada Innovadoc 2008: 14 i 15 d'octubre. Barcelona. ESP. En linia.
2007
Article de revista
Serra, J. . (2007). La gestió per expedients i la preservació de la documentació electrònica: el sistema BAULA.. Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. núm. 25. ISSN/ISBN: 1130-5398.
Serra, J.; Casellas.M. (2007). Un model d'implantació d'un sistema de gestió de la documentació administrativa: el progecte DursiGED. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 18. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://eprints.rclis.org/archive/00009830/  
Capítol de llibre
Esteva Casellas.L;Martinez B. ;Perpinyà R.; Serra J. . (2007). La gestió informatitzada d'un servei d'arxiu'. A : Manual d'arxivistica de Catalunya. Associació d'arxivers de Catalunya. p. Cap. 7.
Esteve Casellas.L ; Martinez B. ; Perpinyà R. ; Serra J. (2007). La gestió dels documents electrònics '. A:Manual d'arxivistica de Catalunya. Associació d'Arxivers de Catalunya. p. Cap. 6.
Participació comitè científic/o
Serra, J. (2007). Membre del comite cientific10as Jornadas españolas de documentación'E-información:integracióm y rentabilidad en un entorno digital.'9 a 11 de mayo de 2007. Organiza- FESABID. Santiago de Compostela. ESP.
Ponència
Serra, J. (2007). La gestión y conservación de documentos electronicos desde la perspectiva archivistica: un nuevo escenario de actuación.. 1er Congreso sobre gestión y conservación del documento electronico 13 de noviembre. Castello de la Plana. ESP. Actas del 1er Congreso sobre gestión y conservación del documento electronico 13 de noviembre.
Presentació comunicació
Serra, J. (2007). La implantación de un servicio para la administración electronica:el sistema BAULA. VI Workshop CALSI. Información Digital:nuevas perspectivas en la sociedad del conocimiento.14 de noviembre. Valencia. ESP.
Serra, J. (2007). La gestión y conservación de documentos electronicos mediante el sistema BAULA. . 1er Congreso sobre gestión y conservación del documento electronico 13 de noviembre. Castello de la Plana. ESP. Monografía.
Taula rodona
Serra, J. (2007). Realitat i perpestives de la preservació digital. Seminari amb la professió: Preservació digital 7 de maig Facultat de Biblioteconomia i Documentació de Universitat de Barcelona. Barcelona. ESP.
2006
Article de revista
Jordi Serra . (2006). Nou programari lliure de gestió d'arxius. Butlletí de l'Associació d'arxivers de Catalunya. núm. 82.
Conferència invitada
Serra, J. (2006). Proyecto BAULA.Gestión de expedientes electrònicos:Tramitación,integraciones i archivo. Foro de Tecnologia Documental y Workflow Organiza Informatica de El Corte Ingles. Madrid. ESP. En linea.
Sense especificar
Serra, J. (2006). Terceres jornades de Signatura Electrònica. Agencia Catalana de Certificació (CATCert). Barcelona. ESP.
2005
Article de revista
Serra, J. . (2005). Valoración y selección de documentos electrónicos: pricipios y aplicaciones.. Tria. núm. 12, 119-155. ISSN/ISBN: 1134-1602.
Participació comitè científic/o
Serra, J. (2005). X Jornades d'Arxivística de Catalunya. X Jornades d'Arxivística de Catalunya, celebrades a Terrassa del 19 al 21 de maig de 2005.. Terrassa. ESP.
Serra, J. (2005). Congres DLM-Forum 2005. DLM-Network on electronic records. Budapest. ESP.
Presentació comunicació
Serra, J. [et.al]. (2005). La signatura electrònica d'agrupacions documentals en el Sistema de Gestió d'Expedients i Arxiu Digital del DURSI. II Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert). Barcelona. ESP.
2004
Article de revista
Llargués, E.; Serra, J.; Ribas, D. (2004). El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (II). Butlletí Funció Publicació. núm. 44, 27-29.
Llargués, E.; Serra, J.; Ribas, D. (2004). El Catàleg de processos del DURSI: un model de qualitat (I). Butlletí Funció Publicació. núm. 43, 28-29.
Participació comitè científic/o
Serra, J. (2004). Membre del comitè avaluador del 7è Congrés del Capítol Espanyol d'ISKO. . 7è Congrés del Capítol Espanyol d'ISKO. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2004). Membre del comitè científic de les IX Jornades Catalanes de Documentació, . IX Jornades Catalanes de Documentació, 25 i 26 de novembre de 2004.. Terrassa. ESP.
Ponència
Serra, J. (2004). La firma electrónica y el archivo digital. I Jornades de Signatura Electrònica. Agència Catalana de Certificació (CATCert). Barcelona. ESP.
2003
Article de revista
Serra, J.; Canela, M. (2003). La perspectiva arxivística de la gestió dels documents electrònics. Revista d'arxius. núm. 2. ISSN/ISBN: 1696-1552.
Serra, J. (2003). L'Administració digital i la gestió de documents. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 11. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8905  
Ponència
Serra, J. (2003). La gestió de la documentació administrativa en el marc dels projectes d'administració electrònica. Jornada sobre l'administració digital i la gestió de documents. Barcelona. ESP.
2002
Article de revista
Serra, J. . (2002). Informe sobre el tercer DLM-Forum on electronic records (Barcelona, 6-8 de maig de 2002). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 8. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16814  
Participació comitè científic/o
Serra, J. (2002). Membre del Comitè Científic . III DLM-Forum on electronic records. Barcelona. ESP.
Serra, J. (2002). Membre del DLM-Monitoring Comittee, comitè permanent del DLM forum on electronic records.. DLM-Monitoring Comittee. Barcelona. ESP.
Ponència
Serra, J. (2002). Estrategias de preservación de documentos electrónicos: el National Archives and Records Administration y el Public Record Office.. V Jornadas de Archivos Electrónicos.. Priego de Córdoba. ESP. Actas de las V Jornadas de Archivos Electrónicos..
Presentació comunicació
Serra, J.; Domingo, J. (2002). La intervenció en la creació dels documents electrònics. Jornades de l'Associació d'Arxivers Valencians, celebrades a Torrent (València). València. ESP.
2001
Article de revista
Serra, J. (2001). Gestión de los documentos digitales: estrategias para su conservación . El Profesional de la Información. vol. 10, núm. 9. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/24347  
Domingo, J.; Serra, J.; Canela, M.; Campos, I. (2001). Archiwa i rejestry administracyjne w sieci informatycznej Generalitat Katalonii na przykladzie Archiwum Departamentu Kultury. Archiwista Polski. núm. 4.
2000
Article de revista
Serra, J. . (2000). Segundo forum internacional sobre la gestión de los documentos electrónicos . El Profesional de la Información. vol. 9, núm. 1-2. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/24422  
Andreu Daufí, J.; Campos, I.; Canela, M,; Serra, J. (2000). Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió des de l'experiència.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 26, 4-15. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18984  
Serra, J. . (2000). Informe sobre el segon DLM-Forum on electronic records . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 4. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16829  
Canela, M.; Serra, J.; Campos, I.; Domingo, J. . (2000). Una nueva concepción de la función del archivo en la Administración. La experiencia del Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El Profesional de la Información. vol. 9, núm. 9. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/23483  
Taula rodona
Serra, J. (2000). Membre de la taula rodona 'Gestión y representación de la información' . VII Jornadas Españolas de Documentación FESABID . Bilbao. ESP.
Serra, J. (2000). Arxivar documents electrònics. TRAXDATA .
1999
Article de revista
Canela, M.; Campos, I.; Domingo, J.; Serra, J. . (1999). El desenvolupament del sistema de gestió dels documents administratius del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya . Lligall: Revista Catalana d'Arxivística. núm. 15. ISSN/ISBN: 1130-5398.
Domingo, J.; Serra, J.; Canela, M.; Campos, I. (1999). Archivos y registros administrativos en las redes informáticas de la Generalidad de Cataluña: el caso del Archivo Central del Departamento de Cultura. Boletín ACAL : revista trimestral de la Asociación de Archiveros de Castilla y León . núm. 31, 8-11. ISSN/ISBN: 1576-320X.
Canela, M.; Campos, I.; Domingo, J.; Serra, J. . (1999). Sabem compartir la informació? L'agenda col.lectiva en línia. Butlletí Funció Publicació. núm. 16, 34-35.
Serra, J. . (1999). Seventh conference of catalan archivists on electronic documents. INSAR. núm. 6.
Capítol de llibre
Serra, J.; Campos, I. . (1999). Criterios e instrumentos de evaluación (Cap. 4.4.). Proyecto Autismo La Garriga. Un programa de trabajo con apoyo para personas con autismo severamente afectadas. Barcelona: ONCE, 1999. .
Participació comitè científic/o
Serra, J. (1999). Membre del Comitè Científic de les VII Jornades d'Arxivística de Catalunya 'Arxivant bytes'. VII Jornades d'Arxivística de Catalunya 'Arxivant bytes', organitzades per l'Associació d'Arxivers de Catalunya a Vic del 13 al 15 de maig de 1999.. Vic. ESP.
Presentació comunicació
Serra, J.; Canela, M.; Campos, I.; Domingo, J. . (1999). The integration of electronic records into a records management system: the process of cost optimization . DLM-Forum on electronic records: European citizens and electronic information. Brussel.les. BEL.
1998
Article de revista
Serra, J. . (1998). Archivar Internet. El Profesional de la Información. vol. 7, núm. 7-8. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/24348  
Serra, Jordi. (1998). Internet, la memoria de la Humanidad. .net conexión. núm. 28.
Presentació comunicació
Serra, J.; Canela, M.; Campos, I.; Domingo, J. . (1998). La integración de los documentos electrónicos en el sistema de gestión de la documentación administrativa del Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña . III Congrés de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Sistemas de Información: El Archivo, Gestión Integrada y de Calidad. Córdoba. ESP.
Aandre, J.; Campos, I.; Canela, M.; Domingo, J.; Serra, J. (1998). El sistema integrado de gestión de la documentación administrativa en los departamentos de agricultura y cultura de la Generalitat de Cataluña. III Congrés de la Asociación de Archiveros de Andalucía. Sistemas de Información: El Archivo, Gestión Integrada y de Calidad. Córdoba. ESP.
Taula rodona
Serra, J. (1998). Catalunya davant la societat de la informació: nous actors i noves polítiques públiques . Catalunya davant la societat de la informació: nous actors i noves polítiques públiques . Barcelona. ESP.
1997
Article de revista
Campos, I.; Serra, J.; Veiga, M. . (1997). La normalització de documents administratius al Departament de Cultura: un projecte interdisciplinari . Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística. núm. 8. ISSN/ISBN: 1134-7724.
Serra, J. . (1997). Forum sobre archivos electrónicos: DLM-Forum - Electronic Records . Information World en Español. vol. 6, núm. 6. ISSN/ISBN: 0965-3821.
Serra, J. (1997). De l'arxiu físic a l'arxiu lògic. Butlletí Informatiu de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. núm. 43. ISSN/ISBN: 0214-6924.
Canela, M.; Campos, I.; Domingo, J.; Serra, J. . (1997). L'aplicació del quadre de classificació a l'organització dels documents informàtics. Arxius de Ciències Socials. núm. 14. ISSN/ISBN: 1137-7038.
Presentació comunicació
Serra, J.; Campos, I.; Canela, M.; Domingo, J. . (1997). La digitalització com a solució als problemes de gestió de la documentació administrativa: la realitat de la seva aplicació . 6es Jornades Catalanes de Documentació: Biblioteques, centres de documentació i serveis d'informació. Barcelona. ESP.
Berni MIllet, P.; Aguilera Martín, A.; Serra Serra, J. . (1997). La Base de Datos Testaccio: la difusión a través de Internet de las inscripciones comerciales del Imperio Romano. Congreso Internacional sobre Sistemas de Información Histórica. (6-8 de Noviembre de 1997, Vitoria-Gasteiz) . Vitoria. ESP.
1996
Article de revista
Checa, M.; Masoliver, M.; Serra, J. (1996). El descobriment d'un patrimoni cultural desconegut: el pla Sant Andreu-La Sagrera. Tot Sagrera. núm. 72.
Checha, M.; Masoliver, M.; Serra, J. . (1996). Patrimoni industrial i canvis urbanístics: el pla Sant Antdreu-La Sagrera (Barcelona). Butlletí d'Arqueologia Industrial i de Museus de Ciència i Tècnica. núm. 29.
Presentació comunicació
Canela, M.; Campos, I.; Domingo, J.; Serra, J. . (1996). The appraisal process as a way to integrate the archival point of view in the planning, creation and use of electronic records and automated systems. A case study . DLM-Forum - Electronic Records . Brussel.les. BEL.
Barroso, C.; Checa, M.; Serra, J. (1996). La documentación en Arqueología Industrial previa a la actuación urbanística: El Plan Sant Andreu-Sagrera (Barcelona). VI Congreso de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. Segovia. ESP.
1995
Article de revista
Checa M. Masoliver M. Serra J. . (1995). A la recerca del patrimoni cultural desconegut.El Pla Sant Andreu-La Sagrera. Sat Andreu de cap a peus, ( Octubre 1995 ). núm. 381.
Serra J. Checa M. ; Masoliver M. (1995). An example of archaeological cataloguing previous to a public work: the Sant Andreu-Sagrera planning ( Barcelona, Spain ). First Annual Meeting of the European Assosciation of Archaeologists. Santiago de Compostela: European Association of Archaeologists,.
Celma, N.; Checa, M.; Serra, J.; Serrano, Y. . (1995). La urbanització Nadal i la consolidació del passeig de Santa Eulàlia (1870-1930). Finestrelles. núm. 7. ISSN/ISBN: 1130-0272.
Checa, M.; Masoliver, M.; Serra, J. (1995). A la recerca del patrimoni cultural desconegut. El Pla Sant Andreu-La Sagrera. Sant Andreu de Cap a Peus. núm. 381.
Serra, J.; Checa, M.; Masoliver, M. . (1995). Un exemple de catalogació arqueològica prèvia a les obres públiques: el pla de Sant Andreu-Sagrera. Finestrelles. núm. 7. ISSN/ISBN: 1130-0272.
Masoliver, M.; Serra, J. (1995). La història antiga de Sant Andreu a través de les restes materials. Finestrelles. núm. 7. ISSN/ISBN: 1130-0272.
Presentació comunicació
COMISSIÓ D'ANTROPOLOGIA I ETNOGRAFIA DEL CENTRE D'ESTUDIS IGNASI IGLESIAS. (1995). La història oral i l'ús de la memòria col.lectiva vers la història local: oficis i indústries artesanals a l'antic municipi de Sant Andreu de Palomar (Barcelona). Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i Cruañas Patrimoni i història local. Sant Feliu de Guíxols. ESP.
1994
Presentació comunicació
Serra, J.; Checa, M. (1994). Aproximació a la funció d'uns hipogeus rurals i urbans a Catalunya. III Jornades d'Arqueologia Industrial de Catalunya. Sabadell. ESP.
1993
Article de revista
Serra, J.; Casademunt, R. . (1993). Estat de la qüestió sobre les vies romanes al Pla de Barcelona. Finestrelles. núm. 5. ISSN/ISBN: 1130-0272.