logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Mañà Terré, Teresa

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
109
Correu electrònic:
Telèfon:
934035782

Llicenciada en Filologia Catalana. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Doctora en Documentació. Directora de BESCOLAR. Grup de recerca de biblioteques escolars reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR_1479_2009-2014). En l'actualitat, aquest grup s'ha integrat dins del grup BiBES. Biblioteques, Educació i Societat, reconegut per la Generalitat en la darrera convocatòria (2014 SGR 382), del qual n'és la directora.

Des de l’any 1993 és professora de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. La seva docència i la investigació actual se centren en les àrees de biblioteques escolars, biblioteques públiques –especialment la història de les biblioteques públiques catalanes- i llibres infantils.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d'informació (Hàbits lectors i programes de promoció lectora, Recursos i mètodes per a la formació d'usuaris, Biblioteques públiques, Estudis quantitatius i qualitatius sobre les biblioteques escolars, Impacte de les biblioteques escolars en els resultats d'aprenentatge, Estudis sobre la producció editorial per a infants i joves).

Publicacions
2019
Article
Mañà, T. (2019). Llibres per a infants i adolescents. 2018, l'any de les dones.. Serra d'Or. núm. 711, 72-76.
2018
Article de revista
Cosials, A.; Baró, M.; Mañà, T. (2018). "One Hundred Years of Libraries and the Library Profession in Catalonia". Libraries: Culture, History, and Society. vol. 2, núm. 2, p. 202-220. ISSN/ISBN: 2473-0343. DOI: 10.5325/libraries.2.2.0202  
Article
Mañà, Teresa. (2018). Biblioteques a l'aire lliure. Els bancs biblioteca del passeig de Sant Joan de Barcelona (1930). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 41. DOI: 10.1344/BiD2018.41.3  
2017
Article de revista
Mañà, T. (2017). "Algunes reflexions sobre els premis literaris infantils i juvenils catalans". Faristol. núm. 85, p. 11-13. ISSN/ISBN: 0213-2427. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120872  
T. Mañà. (2017). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 687, p. 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120830  
Baró; M.;Mañà, T. (2017). "Un nuevo reto para la biblioteca escolar". INED21. ISSN/ISBN: 2387-1040. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119314  
T. Mañà. (2017). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 691-692, p. 88-92. ISSN/ISBN: 0037-2501.
2016
Article de revista
T. Mañà. (2016). "Panorama de literatura infantil i juvenil". Serra d'Or. núm. 674 (febrer 201, p. 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M.; Mañà, T. (2016). "2015, l'Any de les Biblioteques. Centenario de la creación de las bibliotecas públicas en Cataluña". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 271, p. 48-54. ISSN/ISBN: 0214-4123.
T. Mañà. (2016). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 679-680, p. 78-86. ISSN/ISBN: 0037-2501.
2015
Article de revista
Mañà, T. (2015). "La creación de las bibliotecas populares en Catalunya (1915)". Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America. vol. 92, núm. 2, p. 1-19. ISSN/ISBN: 1475-3820. DOI: 10.1080/14753820.2014.985086  
T.Mañà. (2015). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 663 (març), p. 64-72. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Agustí, Ll.; Mañà, T. . (2015). "El ressò de la vida. Anuaris i dietaris de les biblioteques: una selecció de textos". L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 414 , p. 46-57. ISSN/ISBN: 0210-0150. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/article%20Aven%C3%A7_preprint_0.pdf  
Agustí, Ll.; Mañà, T. . (2015). "El ressò de la vida. Anuaris i dietaris de les biblioteques: una selecció de textos". L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 414 , p. 46-57. ISSN/ISBN: 0210-0150. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/article%20Aven%C3%A7_preprint_0.pdf  
Mañà, T. (2015). "El llibre infantil en la formació bibliotecària". Serra d'Or. núm. 667-668. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Llibre
T. Mañà. (2015). Les biblioteques, un projecte d'èxit? Una mirada 100 anys després.. Generalitat de Catalunya. Biblioteques . Recuperado de http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf  
Capítol de llibre
Baró, M.; Mañà, T.; Cosials, A. . (2015). Guidelines and standards for school libraries in Catalonia, Spain. Global action on school library guidelines. De Gruyter. vol. 167, p. 41-49. ISSN/ISBN: 978-3-11-036243-5. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/IFLA-167-18-3-2015-2_Baro.pdf  
T. Mañà. (2015). El sistema de biblioteques populars (1918-1939). Biblioteques: de l'Escola de Bibliotecàries al llibre electrònic. Fundació Lluís Carulla. p. 44-53. ISSN/ISBN: 978-84-7226-997-2.
2014
Article de revista
Mañà, T. (2014). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 651, p. 69-74. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (2014). "Eugeni d'Ors i la Construcció del Projecte Bibliotecari de la Mancomunitat de Catalunya". Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. vol. 28, p. 39-55. ISSN/ISBN: 0213-5949. DOI: 10.3828/catr.28.1.39  
Mañà, T. (2014). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 655-656, p. 85-95. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T.; Baró, M. (2014). "L'aportació de Teresa Rovira a la LIJ catalana". Revista de Catalunya. núm. 2014/2, p. 114-120. ISSN/ISBN: 0213-5876.
Capítol de llibre
Mañà, T. (2014). Biblioteques de la Mancomunitat. Patrimoni monumental de Catalunya: v. 2. Del Renaixement al segle XX, dirigit per Francesc Fontbona. Enciclopèdia Catalana . vol. 2, núm. 233, p. 230. ISSN/ISBN: 978-84-412-1959-5.
Ponència
Mañà, T. (2014). Les bibliotecàries de la Mancomunitat. XIV Jornadas de Historia del Trabajo. Barcelona, 21 i 22 maig. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Mañà, T.; Baró, M. (2014). Els llibres per a infants en el projecte noucentista. I Simposi Internacional sobre el Noucentisme . Barcelona. ESP.
2013
Article de revista
Baró, M.; Mañà, T. (2013). "Bibliotecas escolares: ¿un valor en alza? ". El Profesional de la Información. vol. 22, núm. 2, p. 106-112. ISSN/ISBN: 1386-6710.
Mañà, T. . (2013). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 640. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/publicacions/journal-article/463  
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2013). "Use of information and communication technology in Spanish school libraries.". AWERProcedia Information Technology and Computer Science. vol. 3, p. 945-954. ISSN/ISBN: 2147-5369. Recuperado de . [Consulta: 10 jul. 2013].  
Mañà, T. . (2013). "Aurora Díaz Plaja i Joana Raspall: celebració del centenari". Serra d'Or. núm. 643-644, p. 612-618. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Llibre
Baró, M.; Batallé, M.; Camacho, T.; Fenoll C.; Lladó, C.; Maña, T.; Nieto, J.; Paños, E. (2013). Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2013). Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ISSN/ISBN: 978-84-369-5464-7. Recuperado de http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf  
Ponència
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I. . (2013). Bibliotecas escolares, ¿entre interrogantes?. 5enes Jornades de Biblioteques escolars. 5 i 6 de març de 2013. Barcelona. ESP.
Mañà, T. (2013). Glossa d'Aurora Díaz Plaja (1913-2013). V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Història i ficció històrica per a infants i joves. Barcelona. ESP. V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Història i ficció històrica per a infants i joves. Barcelona: AELC, 2014, p.195-203.
Presentació comunicació
Mañà, T. (2013). El paper d'Eugeni d'Ors en la construcció d'un projecte bibliotecari. NACS. North American Catalan Society. 24 i 25 de maig 2013. Toronto. CAN.
2012
Article de revista
Mañà, T. . (2012). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 627, p. 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M.; Mañà, T.; Barrios, M.; Baena, J. (2012). "Promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Cataluña: evaluación y resultados". El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 3, p. 277-289. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/27425  
Mañà, T. (2012). "Panorama dels llibres infantils i juvenils dels anys 2010 i 2011". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, p. 89-97. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54912  
Mañà, T. . (2012). "Els 'petits' dels Crítica 'Serra d'Or': els premis de llibres infantils". Serra d'Or. núm. 631-632, p. 98-102. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Comunicació a congrés
Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012). Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. VII CIDUI: La universitat,una institució de la societat. ISSN/ISBN: 978-84-695-4073-2. Recuperado de http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/index  
Presentació comunicació
Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012). Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/107/95 ISBN: 978-84-695-4073-2.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2012). Use of information and communication technology in Spanish school libraries. 3rd World Conference on Information Technology 2012. Barcelona. ESP. Global Journal on Technology, Vol 3 (2013): 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012).
2011
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (2011). "Sur la bonne voie: les bibliothèques scolaires en Espagne". Intercdi. núm. 231, p. 58-61.
Mañà, T. . (2011). "Joan Maragall per a nens". Serra d'Or. núm. 619-620, p. 55-58. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/SD%20joan%20margall%20juliol-agost%202011.pdf  
Mañà, T. . (2011). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 619-620, p. 101-105. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Llibre
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2011). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISSN/ISBN: 9788489384842. Recuperado de http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf  
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2011). Actividad editorial en catalán: buenos resultados. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2011. SM. p. 41-47. ISSN/ISBN: 9788467534665.
Conferència invitada
Baró, M. . (2011). Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Encuentros de bibliotecas escolares de Galicia. Santiago de Compostela. ESP.
Miret, I.; Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I. . (2011). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Preguntas e indicadores para la autoevaluación. Congreso Bibliotecas escolares en tránsito. 10,11 y 12 de noviembre 2011. Santiago de Compostela. ESP. http://bibliotecasescolaresentransito.com/es/materiales.asp.
Presentació comunicació
Espelt, C. ; Mañà, T. . (2011). El Valor añadido de las prácticas externas para los estudiantes y las instituciones: La experiencia de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Barcelona. World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly. 13-18 August 2011, San Juan, Puerto Rico . San Juan de Puerto Rico. PRI. http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/ifla77/120-espelt-es.pdf.
2010
Article de revista
T. Mañà. (2010). "Les biblioteques populars de la Mancomunitat: un projecte polític i un projecte bibliotecari". Cercles. Revista d'Història Cultural. núm. 13, p. 44-60. ISSN/ISBN: 1139-0158. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/15944  
Mañà, T. . (2010). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 603(març 2010), p. 69-74. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010). "La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009)". Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 1, núm. 1, p. 71-87. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28404  
Mañà, T. . (2010). "Llibres per a infants i joves". Serra d'Or. núm. 603, p. 95-100. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2010). "Panorama of a new century; Children's literature in Catalan". Bookbird: world of children's books. vol. Vol. 48, núm. Num. 3.
Mañà, T. ; Ginesta, M. . (2010). "La Tradizione rinnovata / Tradition renewed". Illustrators Annual 2010. Bologna: Bologna UNiversity Press. Bologna Univrsity Press. p. 14-15. ISSN/ISBN: 9783866657021.
Altres
Mañà, T. . (2010). Una Aportació a la lectura pública del segle XX: les biblioteques de 'la Caixa' (1923-1993). Teresa Miret.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 53(2010), 124-126. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/item  
Comunicació a congrés
Mañà, T. . (2010). Les Roderes de Tintin: la LIJ catalana en els mitjans de comunicació i en l'educació. IV Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Associació d'escriptors en llengua catalana. p. 133-146. ISSN/ISBN: ISSN:1885-2734.
Llibre
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Montero, I. . (2010). Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos, . Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISSN/ISBN: 9788489384798. Recuperado de http://www.fundaciongsr.es/activos/texto/wfun_pdf_0255-M5Slpjc16bFDZ8pF.pdf  
Presentació comunicació
Baró, M. ; Casas, J. ; Mañà, T. ; Reyes, L. . (2010). La Promoció de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya: un terreny pròsper que cal endreçar. 12 Jornades catalanes de Documentació. 18-20 de maig 2010. Barcelona. ESP. http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/REYES_promocio_lectura_BBPP.pdf.
2009
Article de revista
Mañà, T. . (2009). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 591(març 2009), p. 63-68. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2009). "El Premi Aurora Díaz-Plaja de literatura infantil". Serra d'Or. núm. 595, p. 97-101. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2009). "La Necessitat d'unes directrius per a biblioteques escolars". Temes clau. núm. 13 (des. 2009), p. 18-19. Recuperado de http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1eee74ff-0425-4b2b-ad44-a91452e20dde/monografic_biblioteca_escolar.pdf  
Altres
Mañà, T. (2009). Notes biogràfiques de Maria Novell, Montserrat Pérez Iborra i Consol Pastor. Diccionari biogràfic de dones. Xarxa Vives d'Universitats. ISSN/ISBN: 978-84-695-6929-.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2009). Actividad editorial en catalán:tiempo de bonanza. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009. SM. p. 37-44. ISSN/ISBN: 9788467534665.
Presentació comunicació
Baró, M. ; Mañà, T. . (2009). Exploradores de bibliotecas: una experiencia de colaboración entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares para integrar el uso de la información en los aprendizajes. 16th European Conference on reading/ 1a Ibero-American Forum on Literacies. 19-22 juliol, 2009. Braga (Portugal). PRT. Discovering worlds of literacy. Procedings of the 16th European conference on reading and 1st Ibero-american Forum on Literacies (Braga, 19-22 juliol 2009). Portugal: Braga, 2010. 1 CD-ROM. ISBN 978-989-96548-0.
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2009). School libraries in Spain: A study on the current state of the issue. . 38ª IASL Annual International Conference 'School Libraries in the picture; Preparing pupils for the future'. Abano Terme. ITA.
Conferència invitada
Mañà, T. . (2009). Les Roderes de Tintín: els reptes de la literatura infantil i juvenil en l'educació i els mitjans de comunicació. IV Congrés de Literatura infantil i juvenil catalana. Mollerussa. ESP. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 2010 (Quaderns divulgatius; 40). Disponible a: http://www.escriptors.com/?q=publicacions_quadernsdivulgatius_40.
2008
Article de revista
Mañà, T. . (2008). "(Dis)funcions de la biblioteca escolar". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. núm. 46(2008), p. 5-9. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Mañà, T. . (2008). "LLibres per a infants i joves: molta quantitat, poca varietat". Serra d'Or. núm. 585(set.2008), p. 58-62. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. (2008). Actividad editorial en catalán: singular y universal. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008. SM. p. 29-36. ISSN/ISBN: 9788467528394.
Mañà, T. . (2008). El Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. Planificación estratégica de la cultura en España. Felix Manito (coord.). Fundación Autor . p. 765-782. ISSN/ISBN: 9788480487719.
Presentació comunicació
Villarroya, A. ; Argudo, S. ; Barrios, M. ; Comalat, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Sulé, A. . (2008). La Evaluación continua en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, desde la perspectiva de sus estudiantes. V Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Lleida. ESP.
2007
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Miret, I. . (2007). "Biblioteca escolar i lectura". Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. núm. 41(2007), p. 113-121. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Mañà, T. . (2007). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 567 (març 2007), p. 63-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. ; Baró, M. . (2007). "A Colaboración de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares: relación, cooperación ou integración?". Interea visual 09. Servizos de lectura. núm. mayo 2007, p. 29-34. ISSN/ISBN: 1885-2882.
Mañà, T. . (2007). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. juliol-agost 07, p. 97-102. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2007). "Salvar el último escollo. El profesional de las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria: perfil, formación y competencias.". Idea. Revista de Educación de Castilla-La Mancha.. núm. 5(2007), p. 186-193. ISSN/ISBN: 1699-6429.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2007). "La Educación documental en secundaria". PLEC. Proyecto de lectira para centros escolares. Recuperado de http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=7&id_documento=127&nivel=Secundaria  
Baró, M. ; Mañà, T. (2007). "Quinze anys de biblioteques escolars a Catalunya (1992-2007). Crònica d'una altra oportunitat perduda". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 46, p. 53-65. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/19000  
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2007). Actividad editorial en catalán: ...y que cumplas muchos más. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2007. SM. p. 29-36. ISSN/ISBN: 9788467517385.
Mañà, T. . (2007). Els Llibres infantils a les biblioteques populars dels anys vint. El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui. Institut d'Estudis Baleàrics. p. 195-200. ISSN/ISBN: 9788495876213.
Llibre
Mañà, T. . (2007). Les Biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1915-1925). . Pages editors. ISSN/ISBN: 9788497795197.
Baró, M. ; Cosials, A. ; Mañà, T. ; Comalat, M. . (2007). La Biblioteca escolar. . Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. p. 31 p..
Informe
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2007). Las Tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. . Ministerio de Educación. Ministerio de Industria y Comercio. 48 p.. ISSN/ISBN: 651-07-143-X.
Conferència invitada
Mañà, T. . (2007). Colaborar para avanzar: las bibliotecas públicas y escolares en España. Seminário As bibliotecas e a leitura no século XXI. Espinho (Portugal). PRT.
2006
Article de revista
Mañà, T. (2006). "La Creació de les biblioteques populars de la Mancomunitat". L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 314(juny 2006), p. 46-49. ISSN/ISBN: 0210-0150.
Capítol de llibre
Mañá, T. (2006). Actividad editorial en catalán: resultados notables. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2006. SM. p. 57-62. ISSN/ISBN: 84 675 0882 5.
Sense especificar
-. (2006). Grupo de trabajo: la conceptualización de ALFIN. Seminario de trabajo: ALFIN (Alfabetización informacional). . Toledo. ESP.
Ponència
Mañà, T ; Baró, M. . (2006). Aprender en la biblioteca. II Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura. Mérida, 17 y 18 de mayo de 2006. Mérida. ESP. Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas escolares de Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura, 2006, pp.45-52.
Mañà, T. . (2006). Estrategias para usar la información.. IV Jornadas regionales de bibliotecas escolares.Leer e investigar para aprender.6 y 7 septiembre 2006. Oviedo (Asturias). ESP.
Taula rodona
Mañà, T. . (2006). Planes institucionales de Bibliotecas escolares.. I Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares. Salamanca, 18-20 octubre 2006. Salamanca. ESP.
2005
Article de revista
Baró, M. ; Callao, E. ; Mañà, T. . (2005). "El Maneig de la informació: una formació per als futurs ciutadans". Perspectiva Escolar. núm. 291(gener 2005), p. 96-102. ISSN/ISBN: 0210-2331.
Mañà, T. . (2005). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 546 (juny 2005), p. 65-70. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. ; Comalat, M. (2005). "L'Èxit imparable de les biblioteques". El Periódico de Catalunya. núm. 13/11/2005. ISSN/ISBN: 1578-7478.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2005). "La Colaboración de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. ¿Relación, cooperación o integración?". Revista de Educación. núm. Núm.extra(2005), p. 325-337. ISSN/ISBN: 0034-8082.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2005). "Un Futuro en juego". Cuadernos de Pedagogía. núm. 352(dic. 2005), p. 16-19. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2005). "Usos, usuarios y algunas paradojas". Cuadernos de Pedagogía. núm. 352(dic. 2005), p. 20-24. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2005). Actividad editorial en catalán: progresa adecuadamente. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2005. SM. p. 45-52. ISSN/ISBN: 84 348 3804 4.
Mañà, T. . (2005). La Infància com a font d'inspiració. Lola Anglada i l'ideal del llibre. Diputació de Barcelona. p. 25-30. ISSN/ISBN: 84-9803-048-X.
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2005). Estudio de campo de las bibliotecas escolares en España. Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones . Fundación Germán Sánchez Ruipérez. p. 119-275. ISSN/ISBN: 8489384584.
2004
Article de revista
Mañà, T. . (2004). "Biblioteques escolars: una nova oportunitat". Escola Catalana. núm. 409(abril 2004), p. 6-8. ISSN/ISBN: 1131-6187.
Mañà, T. . (2004). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 534 (juny2004), p. 66-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2004). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 540 (desembre), p. 99-103. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M.; Mañà, T. (2004). "Eugeni d'Ors i les biblioteques : una aproximació a partir del Glosari". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12 (juny 2004). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8907  
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2004). Datrebil, 7 cuentos y 1 espejo. Equipo Peonza.Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya, 2004. p. 202-203. ISSN/ISBN: 84-667-2722-1.
Mañà, T. . (2004). Les Altres revistes infantils: La Mainada i Jordi. En Patufet, cent anys. La revista i el seu impacte.. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. p. 107-116. ISSN/ISBN: 84-8415-664-8.
Altres
Mañà, T. . (2004). Pròleg. Lourdes Reyes. Vivir la lectura en casa. Barcelona : Joventut. 11-12. ISSN/ISBN: 84-261-3390-8.
Ponència
Mañà, T. . (2004). Les Altres revistes infantils catalanes: La Mainada i Jordi. Col·loqui 'En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte' organitzat pels Departaments de Filologia Catalana i Periodisme de la UAB i la Fundació Folch i Torres.. Barcelona. ESP. En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
Presentació comunicació
Mañà, T. ; Baró, M. . (2004). Cooperar es cosa de dos: biblioteca pública y escuela. II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Salamanca (17,18 y 19 de noviembre 2004). Salamanca. ESP. La Biblioteca pública: compromiso de futuro. Actas II Congreso Nacional de Bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura. Subd.Gral.Coord. Bibliotecaria, 2004, p.136-141.
Conferència invitada
Mañà, T. ; Baró, M. . (2004). Bibliotecas escolares ¿para qué? La promoción de la lectura desde las bibliotecas escolares. Seminario Internacional de Animación a la Lectura. Santiago de Chile. CHL.
2003
Article de revista
Mañà, T. . (2003). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 522(juny 2003), p. 68-71. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2003). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 528 (desembre), p. 94-98. ISSN/ISBN: 0037-2501.
2002
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). "Situación actual de las bibliotecas escolares". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 146(feb.2002), p. 15-24. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Baró, M. ; Comalat, M. ; Mañà, T. . (2002). "Las Bibliotecas de los centros públicos de educación secundaria en la ciudad de Barcelona". Anales de Documentación. núm. 5 (2002), p. 51-79. ISSN/ISBN: 1575-2437.
Mañà, T. . (2002). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 510 (juny 2002), p. 64-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2002). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 516 (des.2002), p. 111-116. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2002). Fonts d'informació sobre literatura infantil i juvenil catalana (1964-2000). La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona : ICE, 2002. p. 245-260. ISSN/ISBN: 84-89489-55-6.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). Ficción e información en las bibliotecas escolares. Bibliotecas escolares y calidad de la educación. Madrid: ANELE, 2002. p. 31-39.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). La Formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación infantil y primaria.. . Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . p. 50. ISSN/ISBN: 84-699-7324-X.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). La Formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación secundaria.. . Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . p. 66. ISSN/ISBN: 84-699-9554-5.
Comalat, M. ; Elvira, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Rey, C. ; Reyes, L. ; Rodríguez, C. (Comissió de Pràctiques). (2002). Pràcticum de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. . Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona.. p. 59. ISSN/ISBN: 84-475-2643-7.
Altres
Estivill, A. ; Mañà, T. ; Pons, A. (2002). Dones bibliotecàries: calendari 2003 . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de la Dona.. 1-14.
Presentació comunicació
Mañà, T. . (2002). Una Biblioteca pública también para los jóvenes. Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Valencia (29,30 i 31 octubre 2002). Valencia. ESP. pp: 243-248.
Participació comitè científic/o
Mañà, T. . (2002). Membre Comitè Organitzador. II Jornades de Biblioteques Escolars. COBDC. Barcelona. ESP.
2001
Article de revista
Mañà, T. ; Mayol, C. . (2001). "Les Bibliothèques publiques en Espagne". Bulletin des bibliothèques de France. vol. 46, núm. 6, p. 73-79.
Mañà, T. . (2001). "Catalunya: un mercado algo saturado". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 142 (oct.2001), p. 12-18. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Mañà, T. . (2001). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 493(gen.2001), p. 67-70. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2001). "Búsqueda y selección en Internet". Cuadernos del Lazarillo. núm. 5, p. 8-13. ISSN/ISBN: 1576-9666.
Bagunyà, L. ; Baró, M. ; Mañà, T. . (2001). "El Analfabetismo bibliotecario ". Bibliotecas públicas y escolares . p. 99-103. ISSN/ISBN: 958-9342-10-08.
Capítol de llibre
Mañà, T. ; Mayol, C. . (2001). La Legislación sobre bibliotecas públicas en España.. Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. p. 135-150. ISSN/ISBN: 84-89384-33-9.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2001). Bibliotecas escolares, ¿para qué?. . Grupo Anaya. p. 206. ISSN/ISBN: 84-667-1309-3.
Mañà, T. . (2001). Les Biblioteques populars a Catalunya a través del seus anuaris (1922-1936). Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. p. 120 p.. ISSN/ISBN: 84-475-2500-7.
Publicacions Multimèdia
Mañà, T. ; Baró, M. . (2001). Exploradors de biblioteques: programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001.
2000
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (2000). "La Formación de usuarios: lo que queremos saber y nos atrevimos a preguntar". Cuadernos de Pedagogía. núm. 289, p. 68-71. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Casas, I. ; Maña, T. . (2000). "La Investigación en LIJ: análisis bibliográfico". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 123, p. 44-49. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Mañà, T. . (2000). "Bolonia 2000". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 127, p. 75-77. ISSN/ISBN: 0214-4123.
1999
Article de revista
Maña, T. . (1999). "Les notes preliminars dels Anuaris de Biblioteques Populars ". BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 2. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16845  
Maña, T. . (1999). "La Literatura infantil i juvenil se'n va de vacances". Faristol. núm. 34. ISSN/ISBN: 0213-2427.
Maña, T. . (1999). "Catalunya: oferta extensa y plural". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 120. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Maña, T. . (1999). "LLibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 480, p. 71. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. ; Baró, M. . (1999). El Marc normatiu de suport a les biblioteques escolars . La nova biblioteca escolar. Edicions 62. p. 45-53. ISSN/ISBN: 84-297-4576-9.
Mañà, T. ; Mayol, C. (1999). La Biblioteca pública avui. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació: Bibliodoc 1999 . p. 27-40. ISSN/ISBN: 84-86972-12-4.
Presentació comunicació
Baró, M. ; Mañà, T. . (1999). La Funció educativa de la biblioteca pública. VII Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP. La funció educativa de la biblioteca pública". Barcelona: Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1999. p: 257-263.
Ponència
Mañà, T. . (1999). Miembro Comité Organizador. I Jornades de Biblioteques Escolars. COBDC. Barcelona. ESP.
1998
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1998). "La Educación documental en diez preguntas". Educación y Biblioteca. núm. 92, p. 72-73. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Maña, T. . (1998). "Llibres per a infants i adolescents". Serra d'Or. núm. 468 (des.1998). ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (1998). La Formación de usuarios en la biblioteca. La biblioteca escolar: un derecho irrenunciable. Ed. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
1997
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. (1997). "La Formación de usuarios en las bibliotecas escolares". Educación y Biblioteca. núm. 84, p. 65-66. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Ponència
Mañà, T. (1997). Miembro Comité Organizador. VI Jornades Catalanes de Documentació. COBDC/SOCADI. Barcelona. ESP.
Mañà, T. (1997). Coordinadora de grupo de trabajo. 1er Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares. Ministerio de Cultura. Barcelona. ESP.
1996
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1996). "Biblioteca escolar i hàbits de lectura". Guix. Elements d'Acció Educativa. núm. 227, p. 5-7. ISSN/ISBN: 0213-8581.
Mañà, T. . (1996). "Literatura juvenil y lectura para jóvenes". Textos de didáctica de la lengua y de la literatura. núm. 9, p. 15-20. ISSN/ISBN: 1133-9829.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (1996). Formarse para informarse. . Celeste. p. 150.
Presentació comunicació
Mañà, T. . (1996). La Formación del bibliotecario: perfil de un equipo. Xornadas de Bibliotecas Escolares. A Coruña. ESP.
1995
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1995). "Formarse para informarse. La formación de usuarios infantiles en la búsqueda documental". Aula de Innovación Educativa. núm. 43, p. 54-57. ISSN/ISBN: 1131-995X.
Presentació comunicació
Mañà, T. ; Baró, M. . (1995). La Formació d'usuaris: una eina per a la millora de la qualitat. 5es Jornades Catalanes de Documentació Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya / SOCADI. Barcelona. ESP.
1994
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1994). "Bibliotecas escolares con vistas al futuro". Educación y Biblioteca. núm. 50, p. 26-27. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Maña, T. . (1994). "Lectura i públic lector a les biblioteques Populars (1924-1936)". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 14, p. 21-36. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18965  
Baró, M. ; Mañà, T. (1994). "El Uso de la información". Textos de didáctica de la lengua y de la literatura. núm. 1 (jul.1994), p. 31-37. ISSN/ISBN: 1133-9829.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (1994). Formar-se per informar-se: propostes per a la integració de la biblioteca al'Escola. . Edicions 62. p. 142.
Presentació comunicació
Mañà, T. (1994). Tants caps, tants barrets: l'oferta de literatura infantil i juvenil. XII Jornades Redacció i escola. Barcelona. ESP.
1993
Presentació comunicació
Rueda Ramírez, P. (1993). 'La crítica de obras de Historia en la revista Le Journal des Savants 1665-1680'. . I Congreso de Jóvenes Geógrafos e Historiadores.. Sevilla. ESP. Actas del I Congreso de Jóvenes Geógrafos e Historiadores. Sevilla : Escuela Libre de Historiadores, 1995. Págs. 275-81..
Ponència
Mañà, T. (1993). Responsable de actividades profesionals. Pre-seminario de Bibliotecas escolares. IFLA. Caldes de Malavella. ESP.
1992
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1992). "La Biblioteca: una eina per a la reforma". Perspectiva Escolar. núm. 161, p. 20-22. ISSN/ISBN: 0210-2331.
1991
Article de revista
Baró, M. ; Mañá, T. . (1991). "Eppur si muove: un decenni de biblioteques escolars". Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 8, p. 24-30. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18967  
Presentació comunicació
Mañà, T. ; Baró, M. . (1991). Aproximación al estado actual de las bibliotecas escolares en España. VII Jornadas de Bibliotecarias de Andalucía. Asociación de Bibliotecarios de Andalucía. Jaén. ESP.
1990
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. ; Roig, A.M. . (1990). Les Biblioteques a les escoles públiques de Catalunya. . Diputació de Barcelona. p. 79.
1989
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1989). "A la búsqueda de la información". Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 10, p. 14-19. ISSN/ISBN: 0214-4123.
1988
Capítol de llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (1988). La Biblioteca. Enciclopedia práctica de la Pedagogía. vol. 2, p. 329-379.