logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Mañà Terré, Teresa

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
109
Correu electrònic:
Telèfon:
934035782
Pàgina personal:

Llicenciada en Filologia Catalana. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Doctora en Documentació. Directora de BESCOLAR. Grup de recerca de biblioteques escolars reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR_1479_2009-2014). En l'actualitat, aquest grup s'ha integrat dins del grup BiBES. Biblioteques, Educació i Societat, reconegut per la Generalitat en la darrera convocatòria (2014 SGR 382), del qual n'és la directora.

Des de l’any 1993 és professora de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. La seva docència i la investigació actual se centren en les àrees de biblioteques escolars, biblioteques públiques –especialment la història de les biblioteques públiques catalanes- i llibres infantils.

Línia de recerca: Biblioteques i serveis d'informació (Hàbits lectors i programes de promoció lectora, Recursos i mètodes per a la formació d'usuaris, Biblioteques públiques, Estudis quantitatius i qualitatius sobre les biblioteques escolars, Impacte de les biblioteques escolars en els resultats d'aprenentatge, Estudis sobre la producció editorial per a infants i joves).

Publicacions
2020
Article de revista
Mañà, T. (2020). Llibres infantils i juvenils. 2019, un balanç positiu. Serra d'Or. núm. 722 (febrer), 66-70.
Mañà, T. (2020). Llibres per a infants i adolescents. 2019, un balanç positiu. Serra d'Or. núm. 722, 66-70.
2019
Article de revista
Mañà, T. (2019). Llibres per a infants i adolescents. 2018, l'any de les dones.. Serra d'Or. núm. 711, 72-76.
Mañà, T. (2019). El Postgrau de Prescripció Lectora de la Universitat de Barcelona. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 42 (juny). DOI: 10.1344/BiD2019.42.13  
Mañà, T. (2019). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 715-716 , 88-91.
2018
Article de revista
Cosials, A.; Baró, M.; Mañà, T. (2018). One Hundred Years of Libraries and the Library Profession in Catalonia. Libraries: Culture, History, and Society. vol. 2, núm. 2, 202-220. ISSN/ISBN: 2473-0343. DOI: 10.5325/libraries.2.2.0202  
Mañà, Teresa. (2018). Biblioteques a l'aire lliure. Els bancs biblioteca del passeig de Sant Joan de Barcelona (1930). BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 41. DOI: 10.1344/BiD2018.41.3  
Mañà, T. (2018). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 703-704 (juliol, 83-86.
Mañà, T. (2018). Llibres infantils i juvenils. 2017, un any positiu. Serra d'Or. núm. 698 (febrer), 73-76.
2017
Article de revista
T. Mañà. (2017). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 687, 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120830  
Mañà, T. (2017). Algunes reflexions sobre els premis literaris infantils i juvenils catalans. Faristol. núm. 85, 11-13. ISSN/ISBN: 0213-2427. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/120872  
Baró; M.;Mañà, T. (2017). Un nuevo reto para la biblioteca escolar. INED21. ISSN/ISBN: 2387-1040. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/119314  
T. Mañà. (2017). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 691-692, 88-92. ISSN/ISBN: 0037-2501.
2016
Article de revista
Baró, M.; Mañà, T. (2016). 2015, l'Any de les Biblioteques. Centenario de la creación de las bibliotecas públicas en Cataluña. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 271, 48-54. ISSN/ISBN: 0214-4123.
T. Mañà. (2016). Panorama de literatura infantil i juvenil. Serra d'Or. núm. 674 (febrer 201, 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501.
T. Mañà. (2016). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 679-680, 78-86. ISSN/ISBN: 0037-2501.
2015
Article de revista
Mañà, T. (2015). La creación de las bibliotecas populares en Catalunya (1915). Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America. vol. 92, núm. 2, 1-19. ISSN/ISBN: 1475-3820. DOI: 10.1080/14753820.2014.985086  
T.Mañà. (2015). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 663 (març), 64-72. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (2015). El llibre infantil en la formació bibliotecària. Serra d'Or. núm. 667-668. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Agustí, Ll.; Mañà, T. . (2015). El ressò de la vida. Anuaris i dietaris de les biblioteques: una selecció de textos. L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 414 , 46-57. ISSN/ISBN: 0210-0150. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/article%20Aven%C3%A7_preprint_0.pdf  
Llibre
T. Mañà. (2015). Les biblioteques, un projecte d'èxit? Una mirada 100 anys després.. Generalitat de Catalunya. Biblioteques . Recuperado de http://biblioteques.gencat.cat/web/sites/biblioteques/.content/tematic/documents/biblioteques_projecte_exit.pdf  
Capítol de llibre
Baró, M.; Mañà, T.; Cosials, A. . (2015). Guidelines and standards for school libraries in Catalonia, Spain. Global action on school library guidelines. De Gruyter. vol. 167, p. 41-49. ISSN/ISBN: 978-3-11-036243-5. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/IFLA-167-18-3-2015-2_Baro.pdf  
T. Mañà. (2015). El sistema de biblioteques populars (1918-1939). Biblioteques: de l'Escola de Bibliotecàries al llibre electrònic. Fundació Lluís Carulla. p. 44-53. ISSN/ISBN: 978-84-7226-997-2.
2014
Article de revista
Mañà, T. (2014). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 651, 69-74. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (2014). Eugeni d'Ors i la Construcció del Projecte Bibliotecari de la Mancomunitat de Catalunya. Catalan Review. International Journal of Catalan Culture. vol. 28, 39-55. ISSN/ISBN: 0213-5949. DOI: 10.3828/catr.28.1.39  
Mañà, T. (2014). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 655-656, 85-95. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T.; Baró, M. (2014). L'aportació de Teresa Rovira a la LIJ catalana. Revista de Catalunya. núm. 2014/2, 114-120. ISSN/ISBN: 0213-5876.
Capítol de llibre
Mañà, T. (2014). Biblioteques de la Mancomunitat. Patrimoni monumental de Catalunya: v. 2. Del Renaixement al segle XX, dirigit per Francesc Fontbona. Enciclopèdia Catalana . vol. 2, núm. 233, p. 230. ISSN/ISBN: 978-84-412-1959-5.
Ponència
Mañà, T. (2014). Les bibliotecàries de la Mancomunitat. XIV Jornadas de Historia del Trabajo. Barcelona, 21 i 22 maig. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Mañà, T.; Baró, M. (2014). Els llibres per a infants en el projecte noucentista. I Simposi Internacional sobre el Noucentisme . Barcelona. ESP.
2013
Article de revista
Baró, M.; Mañà, T. (2013). Bibliotecas escolares: ¿un valor en alza? . El Profesional de la Información. vol. 22, núm. 2, 106-112. ISSN/ISBN: 1386-6710.
Mañà, T. . (2013). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 640. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/publicacions/journal-article/463  
Mañà, T. . (2013). Aurora Díaz Plaja i Joana Raspall: celebració del centenari. Serra d'Or. núm. 643-644, 612-618. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2013). Use of information and communication technology in Spanish school libraries.. AWERProcedia Information Technology and Computer Science. vol. 3, 945-954. ISSN/ISBN: 2147-5369. Recuperado de . [Consulta: 10 jul. 2013].  
Llibre
Baró, M.; Batallé, M.; Camacho, T.; Fenoll C.; Lladó, C.; Maña, T.; Nieto, J.; Paños, E. (2013). Directrius i estàndards per a les biblioteques dels centres educatius de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2013). Las bibliotecas escolares en España. Dinámicas 2005-2011. . Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. ISSN/ISBN: 978-84-369-5464-7. Recuperado de http://leer.es/files/2013/09/estudio.pdf  
Ponència
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I. . (2013). Bibliotecas escolares, ¿entre interrogantes?. 5enes Jornades de Biblioteques escolars. 5 i 6 de març de 2013. Barcelona. ESP.
Mañà, T. (2013). Glossa d'Aurora Díaz Plaja (1913-2013). V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Història i ficció històrica per a infants i joves. Barcelona. ESP. V Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Història i ficció històrica per a infants i joves. Barcelona: AELC, 2014, p.195-203.
Presentació comunicació
Mañà, T. (2013). El paper d'Eugeni d'Ors en la construcció d'un projecte bibliotecari. NACS. North American Catalan Society. 24 i 25 de maig 2013. Toronto. CAN.
2012
Article de revista
Mañà, T. . (2012). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 627, 70-76. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M.; Mañà, T.; Barrios, M.; Baena, J. (2012). Promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Cataluña: evaluación y resultados. El Profesional de la Información. vol. 21, núm. 3, 277-289. ISSN/ISBN: 1386-6710. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/27425  
Mañà, T. . (2012). Els 'petits' dels Crítica 'Serra d'Or': els premis de llibres infantils. Serra d'Or. núm. 631-632, 98-102. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. (2012). Panorama dels llibres infantils i juvenils dels anys 2010 i 2011. Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 2, 89-97. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/54912  
Presentació comunicació
Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012). Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP. http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/107/95 ISBN: 978-84-695-4073-2.
Baró, M.; Mañà, T.; Miret, I.; Vellosillo, I.; Cosials, A. (2012). Use of information and communication technology in Spanish school libraries. 3rd World Conference on Information Technology 2012. Barcelona. ESP. Global Journal on Technology, Vol 3 (2013): 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012).
2011
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (2011). Sur la bonne voie: les bibliothèques scolaires en Espagne. Intercdi. núm. 231, 58-61.
Mañà, T. . (2011). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 619-620, 101-105. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2011). Joan Maragall per a nens. Serra d'Or. núm. 619-620, 55-58. ISSN/ISBN: 0037-2501. Recuperado de http://bd.ub.edu/pub/mana/sites/bd.ub.edu.pub.mana/files/SD%20joan%20margall%20juliol-agost%202011.pdf  
Llibre
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2011). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes?: herramienta de autoevaluación: preguntas e indicadores para mejorar la biblioteca. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISSN/ISBN: 9788489384842. Recuperado de http://www.lecturalab.org/uploads/website/docs/2684-2-Bibliotecas_escolares_entre_interrogantes.pdf  
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2011). Actividad editorial en catalán: buenos resultados. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2011. SM. p. 41-47. ISSN/ISBN: 9788467534665.
Conferència invitada
Baró, M. . (2011). Bibliotecas escolares, ¿para qué?. Encuentros de bibliotecas escolares de Galicia. Santiago de Compostela. ESP.
Miret, I.; Baró, M.; Mañà, T.; Vellosillo, I. . (2011). Bibliotecas escolares ¿entre interrogantes? Preguntas e indicadores para la autoevaluación. Congreso Bibliotecas escolares en tránsito. 10,11 y 12 de noviembre 2011. Santiago de Compostela. ESP. http://bibliotecasescolaresentransito.com/es/materiales.asp.
Presentació comunicació
Espelt, C. ; Mañà, T. . (2011). El Valor añadido de las prácticas externas para los estudiantes y las instituciones: La experiencia de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de Barcelona. World Library and Information Congress : 77th IFLA General Conference and Assembly. 13-18 August 2011, San Juan, Puerto Rico . San Juan de Puerto Rico. PRI. http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/ifla77/120-espelt-es.pdf.
2010
Altres
Mañà, T. . (2010). Una Aportació a la lectura pública del segle XX: les biblioteques de 'la Caixa' (1923-1993). Teresa Miret.. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 53(2010), 124-126. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://www.cobdc.org/publica/item  
Article de revista
Mañà, T. ; Ginesta, M. . (2010). La Tradizione rinnovata / Tradition renewed. Illustrators Annual 2010. Bologna: Bologna UNiversity Press. Bologna Univrsity Press. 14-15. ISSN/ISBN: 9783866657021.
Mañà, T. . (2010). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 603(març 2010), 69-74. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2010). Llibres per a infants i joves. Serra d'Or. núm. 603, 95-100. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2010). Panorama of a new century; Children's literature in Catalan. Bookbird: world of children's books. vol. Vol. 48, núm. Num. 3.
T. Mañà. (2010). Les biblioteques populars de la Mancomunitat: un projecte polític i un projecte bibliotecari. Cercles. Revista d'Història Cultural. núm. 13, 44-60. ISSN/ISBN: 1139-0158. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/15944  
Mañà, T.; Agustí, L.; Barrios, M.T.; Ventura, N.; Villarroya, A. (2010). La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009). Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. vol. 1, núm. 1, 71-87. ISSN/ISBN: 2014-0088. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/28404  
Llibre
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Montero, I. . (2010). Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos, . Bibliotecas escolares entre comillas: estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros educativos. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. ISSN/ISBN: 9788489384798. Recuperado de http://www.fundaciongsr.es/activos/texto/wfun_pdf_0255-M5Slpjc16bFDZ8pF.pdf  
Comunicació a congrés
Mañà, T. . (2010). Les Roderes de Tintin: la LIJ catalana en els mitjans de comunicació i en l'educació. IV Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. Associació d'escriptors en llengua catalana. p. 133-146. ISSN/ISBN: ISSN:1885-2734.
Presentació comunicació
Baró, M. ; Casas, J. ; Mañà, T. ; Reyes, L. . (2010). La Promoció de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya: un terreny pròsper que cal endreçar. 12 Jornades catalanes de Documentació. 18-20 de maig 2010. Barcelona. ESP. http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/REYES_promocio_lectura_BBPP.pdf.
2009
Altres
Mañà, T. (2009). Notes biogràfiques de Maria Novell, Montserrat Pérez Iborra i Consol Pastor. Diccionari biogràfic de dones. Xarxa Vives d'Universitats. ISSN/ISBN: 978-84-695-6929-.
Article de revista
Mañà, T. . (2009). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 591(març 2009), 63-68. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2009). El Premi Aurora Díaz-Plaja de literatura infantil. Serra d'Or. núm. 595, 97-101. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2009). La Necessitat d'unes directrius per a biblioteques escolars. Temes clau. núm. 13 (des. 2009), 18-19. Recuperado de http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1eee74ff-0425-4b2b-ad44-a91452e20dde/monografic_biblioteca_escolar.pdf  
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2009). Actividad editorial en catalán:tiempo de bonanza. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2009. SM. p. 37-44. ISSN/ISBN: 9788467534665.
Conferència invitada
Mañà, T. . (2009). Les Roderes de Tintín: els reptes de la literatura infantil i juvenil en l'educació i els mitjans de comunicació. IV Congrés de Literatura infantil i juvenil catalana. Mollerussa. ESP. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, 2010 (Quaderns divulgatius; 40). Disponible a: http://www.escriptors.com/?q=publicacions_quadernsdivulgatius_40.
Presentació comunicació
Baró, M. ; Mañà, T. . (2009). Exploradores de bibliotecas: una experiencia de colaboración entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares para integrar el uso de la información en los aprendizajes. 16th European Conference on reading/ 1a Ibero-American Forum on Literacies. 19-22 juliol, 2009. Braga (Portugal). PRT. Discovering worlds of literacy. Procedings of the 16th European conference on reading and 1st Ibero-american Forum on Literacies (Braga, 19-22 juliol 2009). Portugal: Braga, 2010. 1 CD-ROM. ISBN 978-989-96548-0.
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2009). School libraries in Spain: A study on the current state of the issue. . 38ª IASL Annual International Conference 'School Libraries in the picture; Preparing pupils for the future'. Abano Terme. ITA.
2008
Article de revista
Mañà, T. . (2008). (Dis)funcions de la biblioteca escolar. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. núm. 46(2008), 5-9. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Mañà, T. . (2008). LLibres per a infants i joves: molta quantitat, poca varietat. Serra d'Or. núm. 585(set.2008), 58-62. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. (2008). Actividad editorial en catalán: singular y universal. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2008. SM. p. 29-36. ISSN/ISBN: 9788467528394.
Mañà, T. . (2008). El Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. Planificación estratégica de la cultura en España. Felix Manito (coord.). Fundación Autor . p. 765-782. ISSN/ISBN: 9788480487719.
Presentació comunicació
Villarroya, A. ; Argudo, S. ; Barrios, M. ; Comalat, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Sulé, A. . (2008). La Evaluación continua en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, desde la perspectiva de sus estudiantes. V Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Lleida. ESP.
2007
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. ; Miret, I. . (2007). Biblioteca escolar i lectura. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura. núm. 41(2007), 113-121. ISSN/ISBN: 1133-9845.
Mañà, T. . (2007). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 567 (març 2007), 63-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. ; Baró, M. . (2007). A Colaboración de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares: relación, cooperación ou integración?. Interea visual 09. Servizos de lectura. núm. mayo 2007, 29-34. ISSN/ISBN: 1885-2882.
Mañà, T. . (2007). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. juliol-agost 07, 97-102. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2007). Salvar el último escollo. El profesional de las bibliotecas de centros de enseñanza no universitaria: perfil, formación y competencias.. Idea. Revista de Educación de Castilla-La Mancha.. núm. 5(2007), 186-193. ISSN/ISBN: 1699-6429.
Baró, M. ; Mañà, T. (2007). Quinze anys de biblioteques escolars a Catalunya (1992-2007). Crònica d'una altra oportunitat perduda. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 46, 53-65. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/19000  
Baró, M. ; Mañà, T. . (2007). La Educación documental en secundaria. PLEC. Proyecto de lectira para centros escolares. Recuperado de http://www.plec.es/documentos.php?id_seccion=7&id_documento=127&nivel=Secundaria  
Llibre
Mañà, T. . (2007). Les Biblioteques populars de la Mancomunitat de Catalunya (1915-1925). . Pages editors. ISSN/ISBN: 9788497795197.
Baró, M. ; Cosials, A. ; Mañà, T. ; Comalat, M. . (2007). La Biblioteca escolar. . Junta de Castilla y León. Consejería de Educación. p. 31 p..
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2007). Actividad editorial en catalán: ...y que cumplas muchos más. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2007. SM. p. 29-36. ISSN/ISBN: 9788467517385.
Mañà, T. . (2007). Els Llibres infantils a les biblioteques populars dels anys vint. El patrimoni de la imaginació: llibres d'ahir per a lectors d'avui. Institut d'Estudis Baleàrics. p. 195-200. ISSN/ISBN: 9788495876213.
Conferència invitada
Mañà, T. . (2007). Colaborar para avanzar: las bibliotecas públicas y escolares en España. Seminário As bibliotecas e a leitura no século XXI. Espinho (Portugal). PRT.
Informe
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2007). Las Tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. . Ministerio de Educación. Ministerio de Industria y Comercio. 48 p.. ISSN/ISBN: 651-07-143-X.
2006
Article de revista
Mañà, T. (2006). La Creació de les biblioteques populars de la Mancomunitat. L'Avenç. Revista catalana d'història. núm. 314(juny 2006), 46-49. ISSN/ISBN: 0210-0150.
Capítol de llibre
Mañá, T. (2006). Actividad editorial en catalán: resultados notables. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2006. SM. p. 57-62. ISSN/ISBN: 84 675 0882 5.
Ponència
Mañà, T ; Baró, M. . (2006). Aprender en la biblioteca. II Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura. Mérida, 17 y 18 de mayo de 2006. Mérida. ESP. Actas de las II Jornadas sobre Bibliotecas escolares de Extremadura. Mérida: Junta de Extremadura, 2006, pp.45-52.
Mañà, T. . (2006). Estrategias para usar la información.. IV Jornadas regionales de bibliotecas escolares.Leer e investigar para aprender.6 y 7 septiembre 2006. Oviedo (Asturias). ESP.
Sense especificar
-. (2006). Grupo de trabajo: la conceptualización de ALFIN. Seminario de trabajo: ALFIN (Alfabetización informacional). . Toledo. ESP.
Taula rodona
Mañà, T. . (2006). Planes institucionales de Bibliotecas escolares.. I Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares. Salamanca, 18-20 octubre 2006. Salamanca. ESP.
2005
Article de revista
Baró, M. ; Callao, E. ; Mañà, T. . (2005). El Maneig de la informació: una formació per als futurs ciutadans. Perspectiva Escolar. núm. 291(gener 2005), 96-102. ISSN/ISBN: 0210-2331.
Mañà, T. . (2005). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 546 (juny 2005), 65-70. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. ; Comalat, M. (2005). L'Èxit imparable de les biblioteques. El Periódico de Catalunya. núm. 13/11/2005. ISSN/ISBN: 1578-7478.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2005). La Colaboración de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. ¿Relación, cooperación o integración?. Revista de Educación. núm. Núm.extra(2005), 325-337. ISSN/ISBN: 0034-8082.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2005). Un Futuro en juego. Cuadernos de Pedagogía. núm. 352(dic. 2005), 16-19. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Miret, I. ; Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2005). Usos, usuarios y algunas paradojas. Cuadernos de Pedagogía. núm. 352(dic. 2005), 20-24. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2005). Actividad editorial en catalán: progresa adecuadamente. Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2005. SM. p. 45-52. ISSN/ISBN: 84 348 3804 4.
Mañà, T. . (2005). La Infància com a font d'inspiració. Lola Anglada i l'ideal del llibre. Diputació de Barcelona. p. 25-30. ISSN/ISBN: 84-9803-048-X.
Baró, M. ; Mañà, T. ; Miret, I. ; Vellosillo, I. . (2005). Estudio de campo de las bibliotecas escolares en España. Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones . Fundación Germán Sánchez Ruipérez. p. 119-275. ISSN/ISBN: 8489384584.
2004
Altres
Mañà, T. . (2004). Pròleg. Lourdes Reyes. Vivir la lectura en casa. Barcelona : Joventut. 11-12. ISSN/ISBN: 84-261-3390-8.
Article de revista
Mañà, T. . (2004). Biblioteques escolars: una nova oportunitat. Escola Catalana. núm. 409(abril 2004), 6-8. ISSN/ISBN: 1131-6187.
Mañà, T. . (2004). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 534 (juny2004), 66-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2004). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 540 (desembre), 99-103. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Baró, M.; Mañà, T. (2004). Eugeni d'Ors i les biblioteques : una aproximació a partir del Glosari. BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 12 (juny 2004). ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/8907  
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2004). Datrebil, 7 cuentos y 1 espejo. Equipo Peonza.Cien libros para un siglo. Madrid: Anaya, 2004. p. 202-203. ISSN/ISBN: 84-667-2722-1.
Mañà, T. . (2004). Les Altres revistes infantils: La Mainada i Jordi. En Patufet, cent anys. La revista i el seu impacte.. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. p. 107-116. ISSN/ISBN: 84-8415-664-8.
Conferència invitada
Mañà, T. ; Baró, M. . (2004). Bibliotecas escolares ¿para qué? La promoción de la lectura desde las bibliotecas escolares. Seminario Internacional de Animación a la Lectura. Santiago de Chile. CHL.
Ponència
Mañà, T. . (2004). Les Altres revistes infantils catalanes: La Mainada i Jordi. Col·loqui 'En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte' organitzat pels Departaments de Filologia Catalana i Periodisme de la UAB i la Fundació Folch i Torres.. Barcelona. ESP. En Patufet, cent anys: la revista i el seu impacte. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2004.
Presentació comunicació
Mañà, T. ; Baró, M. . (2004). Cooperar es cosa de dos: biblioteca pública y escuela. II Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Salamanca (17,18 y 19 de noviembre 2004). Salamanca. ESP. La Biblioteca pública: compromiso de futuro. Actas II Congreso Nacional de Bibliotecas públicas. Madrid: Ministerio de Cultura. Subd.Gral.Coord. Bibliotecaria, 2004, p.136-141.
2003
Article de revista
Mañà, T. . (2003). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 522(juny 2003), 68-71. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2003). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 528 (desembre), 94-98. ISSN/ISBN: 0037-2501.
2002
Altres
Estivill, A. ; Mañà, T. ; Pons, A. (2002). Dones bibliotecàries: calendari 2003 . Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut Català de la Dona.. 1-14.
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). Situación actual de las bibliotecas escolares. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 146(feb.2002), 15-24. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Baró, M. ; Comalat, M. ; Mañà, T. . (2002). Las Bibliotecas de los centros públicos de educación secundaria en la ciudad de Barcelona. Anales de Documentación. núm. 5 (2002), 51-79. ISSN/ISBN: 1575-2437.
Mañà, T. . (2002). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 510 (juny 2002), 64-69. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2002). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 516 (des.2002), 111-116. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). La Formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación infantil y primaria.. . Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . p. 50. ISSN/ISBN: 84-699-7324-X.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). La Formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación secundaria.. . Consejería de Educación de la Junta de Andalucía . p. 66. ISSN/ISBN: 84-699-9554-5.
Comalat, M. ; Elvira, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Rey, C. ; Reyes, L. ; Rodríguez, C. (Comissió de Pràctiques). (2002). Pràcticum de la Diplomatura de Biblioteconomia i Documentació. . Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona.. p. 59. ISSN/ISBN: 84-475-2643-7.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (2002). Fonts d'informació sobre literatura infantil i juvenil catalana (1964-2000). La literatura infantil i juvenil catalana: un segle de canvis. Barcelona : ICE, 2002. p. 245-260. ISSN/ISBN: 84-89489-55-6.
Baró, M. ; Mañà, T. . (2002). Ficción e información en las bibliotecas escolares. Bibliotecas escolares y calidad de la educación. Madrid: ANELE, 2002. p. 31-39.
Participació comitè científic/o
Mañà, T. . (2002). Membre Comitè Organitzador. II Jornades de Biblioteques Escolars. COBDC. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Mañà, T. . (2002). Una Biblioteca pública también para los jóvenes. Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Valencia (29,30 i 31 octubre 2002). Valencia. ESP. pp: 243-248.
2001
Article de revista
Bagunyà, L. ; Baró, M. ; Mañà, T. . (2001). El Analfabetismo bibliotecario . Bibliotecas públicas y escolares . 99-103. ISSN/ISBN: 958-9342-10-08.
Mañà, T. ; Mayol, C. . (2001). Les Bibliothèques publiques en Espagne. Bulletin des bibliothèques de France. vol. 46, núm. 6, 73-79.
Mañà, T. . (2001). Catalunya: un mercado algo saturado. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 142 (oct.2001), 12-18. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Mañà, T. . (2001). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 493(gen.2001), 67-70. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Mañà, T. . (2001). Búsqueda y selección en Internet. Cuadernos del Lazarillo. núm. 5, 8-13. ISSN/ISBN: 1576-9666.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. ; Vellosillo, I. . (2001). Bibliotecas escolares, ¿para qué?. . Grupo Anaya. p. 206. ISSN/ISBN: 84-667-1309-3.
Mañà, T. . (2001). Les Biblioteques populars a Catalunya a través del seus anuaris (1922-1936). Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació: Universitat de Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001. p. 120 p.. ISSN/ISBN: 84-475-2500-7.
Capítol de llibre
Mañà, T. ; Mayol, C. . (2001). La Legislación sobre bibliotecas públicas en España.. Las bibliotecas públicas en España: una realidad abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. p. 135-150. ISSN/ISBN: 84-89384-33-9.
Publicacions Multimèdia
Mañà, T. ; Baró, M. . (2001). Exploradors de biblioteques: programa per conèixer la biblioteca i el seu funcionament. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2001.
2000
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (2000). La Formación de usuarios: lo que queremos saber y nos atrevimos a preguntar. Cuadernos de Pedagogía. núm. 289, 68-71. ISSN/ISBN: 0210-0630.
Casas, I. ; Maña, T. . (2000). La Investigación en LIJ: análisis bibliográfico. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 123, 44-49. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Mañà, T. . (2000). Bolonia 2000. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 127, 75-77. ISSN/ISBN: 0214-4123.
1999
Article de revista
Maña, T. . (1999). Les notes preliminars dels Anuaris de Biblioteques Populars . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació . núm. 2. ISSN/ISBN: 1575-5886. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/16845  
Maña, T. . (1999). La Literatura infantil i juvenil se'n va de vacances. Faristol. núm. 34. ISSN/ISBN: 0213-2427.
Maña, T. . (1999). Catalunya: oferta extensa y plural. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 120. ISSN/ISBN: 0214-4123.
Maña, T. . (1999). LLibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 480, 71. ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. ; Baró, M. . (1999). El Marc normatiu de suport a les biblioteques escolars . La nova biblioteca escolar. Edicions 62. p. 45-53. ISSN/ISBN: 84-297-4576-9.
Mañà, T. ; Mayol, C. (1999). La Biblioteca pública avui. Anuari de Biblioteconomia, Documentació i Informació: Bibliodoc 1999 . p. 27-40. ISSN/ISBN: 84-86972-12-4.
Ponència
Mañà, T. . (1999). Miembro Comité Organizador. I Jornades de Biblioteques Escolars. COBDC. Barcelona. ESP.
Presentació comunicació
Baró, M. ; Mañà, T. . (1999). La Funció educativa de la biblioteca pública. VII Jornades Catalanes de Documentació . Barcelona. ESP. La funció educativa de la biblioteca pública". Barcelona: Col•legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1999. p: 257-263.
1998
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1998). La Educación documental en diez preguntas. Educación y Biblioteca. núm. 92, 72-73. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Maña, T. . (1998). Llibres per a infants i adolescents. Serra d'Or. núm. 468 (des.1998). ISSN/ISBN: 0037-2501.
Capítol de llibre
Mañà, T. . (1998). La Formación de usuarios en la biblioteca. La biblioteca escolar: un derecho irrenunciable. Ed. Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
1997
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. (1997). La Formación de usuarios en las bibliotecas escolares. Educación y Biblioteca. núm. 84, 65-66. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Ponència
Mañà, T. (1997). Miembro Comité Organizador. VI Jornades Catalanes de Documentació. COBDC/SOCADI. Barcelona. ESP.
Mañà, T. (1997). Coordinadora de grupo de trabajo. 1er Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares. Ministerio de Cultura. Barcelona. ESP.
1996
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1996). Biblioteca escolar i hàbits de lectura. Guix. Elements d'Acció Educativa. núm. 227, 5-7. ISSN/ISBN: 0213-8581.
Mañà, T. . (1996). Literatura juvenil y lectura para jóvenes. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura. núm. 9, 15-20. ISSN/ISBN: 1133-9829.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (1996). Formarse para informarse. . Celeste. p. 150.
Presentació comunicació
Mañà, T. . (1996). La Formación del bibliotecario: perfil de un equipo. Xornadas de Bibliotecas Escolares. A Coruña. ESP.
1995
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1995). Formarse para informarse. La formación de usuarios infantiles en la búsqueda documental. Aula de Innovación Educativa. núm. 43, 54-57. ISSN/ISBN: 1131-995X.
Presentació comunicació
Mañà, T. ; Baró, M. . (1995). La Formació d'usuaris: una eina per a la millora de la qualitat. 5es Jornades Catalanes de Documentació Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya / SOCADI. Barcelona. ESP.
1994
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1994). Bibliotecas escolares con vistas al futuro. Educación y Biblioteca. núm. 50, 26-27. ISSN/ISBN: 0214-7491.
Maña, T. . (1994). Lectura i públic lector a les biblioteques Populars (1924-1936). Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 14, 21-36. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18965  
Baró, M. ; Mañà, T. (1994). El Uso de la información. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura. núm. 1 (jul.1994), 31-37. ISSN/ISBN: 1133-9829.
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (1994). Formar-se per informar-se: propostes per a la integració de la biblioteca al'Escola. . Edicions 62. p. 142.
Presentació comunicació
Mañà, T. (1994). Tants caps, tants barrets: l'oferta de literatura infantil i juvenil. XII Jornades Redacció i escola. Barcelona. ESP.
1993
Ponència
Mañà, T. (1993). Responsable de actividades profesionals. Pre-seminario de Bibliotecas escolares. IFLA. Caldes de Malavella. ESP.
Presentació comunicació
Rueda Ramírez, P. (1993). 'La crítica de obras de Historia en la revista Le Journal des Savants 1665-1680'. . I Congreso de Jóvenes Geógrafos e Historiadores.. Sevilla. ESP. Actas del I Congreso de Jóvenes Geógrafos e Historiadores. Sevilla : Escuela Libre de Historiadores, 1995. Págs. 275-81..
1992
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1992). La Biblioteca: una eina per a la reforma. Perspectiva Escolar. núm. 161, 20-22. ISSN/ISBN: 0210-2331.
1991
Article de revista
Baró, M. ; Mañá, T. . (1991). Eppur si muove: un decenni de biblioteques escolars. Item: revista de biblioteconomia i documentació. núm. 8, 24-30. ISSN/ISBN: 0214-0349. Recuperado de http://hdl.handle.net/2445/18967  
Presentació comunicació
Mañà, T. ; Baró, M. . (1991). Aproximación al estado actual de las bibliotecas escolares en España. VII Jornadas de Bibliotecarias de Andalucía. Asociación de Bibliotecarios de Andalucía. Jaén. ESP.
1990
Llibre
Baró, M. ; Mañà, T. ; Roig, A.M. . (1990). Les Biblioteques a les escoles públiques de Catalunya. . Diputació de Barcelona. p. 79.
1989
Article de revista
Baró, M. ; Mañà, T. . (1989). A la búsqueda de la información. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ). núm. 10, 14-19. ISSN/ISBN: 0214-4123.
1988
Capítol de llibre
Baró, M. ; Mañà, T. . (1988). La Biblioteca. Enciclopedia práctica de la Pedagogía. vol. 2, p. 329-379.