logo
d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Argudo Plans, Sílvia

Institució:
Universitat de Barcelona.
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Adreça:
Melcior de Palau, 140
Codi postal:
08014
Ciutat:
Barcelona
Despatx:
109
Correu electrònic:
Telèfon:
934035782

Professora del Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual. Diplomada en Biblioteconomia i Documentació i llicenciada en Documentació. La seva docència l’ha dut a treballar en àmbits tan diversos com tecnologies de la informació, automatització de biblioteques, indexació i classificació, organització i arquitectura de la informació en intranets corporatives, gestió i planificació, ALFIN, suport i formació d'usuaris o visualització de la informació. Des de la gestió ha endegat i liderat projectes com el Pla d’acció tutorial, la docència semipresencial en el grau d’Informació i documentació, la posada en marxa del doble grau Infocom i el sistema de qualitat de la Facultat.

Interessos i línies actuals: ALFIN, suport i formació d’usuaris i, molt especialment, la innovació educativa en qualsevol àmbit i context de formació.

Publicacions
2021
Poster
Gustems, J.; Calderón, C.; Boix, R.; Ambrós, M.A.; Vall, A.; Argudo, S. (2021). Analizando la relación del phubbing con el malestar psicológico en estudiantes universitarios. XVIII Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES). 28-30 de septiembre 2021.. Madrid. ESP, FECIES. Avances en educación superior e investigación. Madrid: Dickinson, 2021. Vol. I, p. 331-332.
Presentació comunicació
Argudo, S.; Comalat, M.; Vall, A. (2021). Pasaporte a la profesión: una experiencia en el Grado en Gestión de Información y Documentación Digital de la UB. XI Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria - CIDU. Tenerife. ESP
2019
Llibre
Argudo, S.; Comalat, M.; Sulé, A. (2019). Docència semipresencial: reflexions per a la seva implementació a partir de l'experiència al grau en Informació i Documentació. : Octaedro / ICE-UB
Capítol de llibre
Argudo, S.; Comalat, M.; Vall, A. (2019). La Experiencia temporal de la semipresencialidad: el grado en Información y Documentación. Calderón, Caterina; Gustems, Josep (eds.). Gestión del tiempo en educación superior: prácticas de eficiencia y procrastinación. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona
Participació comitè científic/o
Gascón, Jesús. (2019). IX EDICIC Ibérico (Barcelona, julio 2019). Barcelona. ESP
Abadal, E. (2019). IV Congreso ISKO España-Portugal (XIV Congreso ISKO España)
Presidència comitè científic/or
Argudo, S; Comalat, M. (2019). Seminari Suport i formació d'usuaris a les biblioteques universitàries en l'actualitat. 3 d'abril de 2019.
Argudo, S.; Comalat, M. (2019). Seminari Suport i formació d'usuaris a les biblioteques universitàries en l'actualitat. 3 d'abril de 2019.
2018
Presentació comunicació
Argudo, Sílvia; Comalat, Maite; Ferraz, Eva. (2018). El plan de mejoras de centro como pieza clave para garantizar la mejora continua: propuesta para su desarrollo práctico. XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la Educación Superior (FECIES). Santander. ESP, 10-12 de Mayo de 2018.
2014
Pòster
Pons, A.; Argudo, S. (2014). Tot allò que sempre has volgut saber sobre la Viquipèdia. L'aula Moodle: aprendre i ensenyar a la UB. Barcelona. ESP
2012
Llibre
Argudo, S.; Pons, A. (2012). Mejorar las búsquedas de información. Editorial UOC. Barcelona: Editorial UOC, p. 1-108. ISSN/ISBN: 978-84-9029-172-6.
Comunicació a congrés
Argudo, S. (2012). Utilización de recursos docentes en red. De las tecnologías de la información y la comunicación a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Resúmenes de las jornadas de tecnología docente de la Universidad de Barcelona
Ponència
Anguera, M.T.; Argudo, S.; Domínguez, M.; Gómez, C.; Pallàs, M.; Rivero, M. (2012). La situació de la semipresencialitat a la Universitat de Barcelona, avui . Jornada de semipresencialitat a la UB. Barcelona. ESP
Presentació comunicació
Argudo Plans, S.; Franganillo, J.; Mañà, T.; Rubió Rodón, A.; Sulé Duesa , A. (2012). Introducción de la semipresencialidad en el grado de Información y Documentación: evolucionando con la sociedad. CIDUI. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Barcelona. ESP, http://www.cidui.org/revista-cidui12/index.php/cidui12/article/view/107/95 ISBN: 978-84-695-4073-2.
Argudo, S.; Domínguez, M. (2012). Diversitat en la semipresencialitat: els graus d'Economia,Administració i Direcció d'Empreses i Informació i Documentació. Jornada de semipresencialitat a la UB. Bracelona. ESP
Revisió
Argudo, S. (2012). Identitat i supervivència del professional de la informació: una mica més de llum. Blok de BiD. http://www.ub.edu/blokdebid/ca/content/identitat-i-superviv%C3%A8ncia-del-professional-de-la-informaci%C3%B3-una-mica-m%C3%A9s-de-llum  
2011
Taula rodona
Argudo Plans, S. (2011). Diseño de competencias en el trabajo de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) en el área de información y documentación. Sesión B: Experiencia en la evaluación de los trabajos fin de Màster (TFM). XII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2011.. Málaga. ESP
Argudo Plans, S. (2011). Diseño de competencias en el trabajo de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) en el área de información y documentación. Sesión A: Experiencia en la evaluación de los trabajos fin de Grado (TFG). XII Jornadas Españolas de Documentación. FESABID 2011. Málaga. ESP
2010
Article de revista
Urbano, C.; Argudo, S. (2010). Formación universitaria en información y documentación: 2010, el complejo despertar a un escenario abierto. Anuario ThinkEPI, vol. 2010, 17-25. ISSN/ISBN: 1886-6344. http://hdl.handle.net/2445/54914  
Document científic-tècnic
Argudo, S. (2010). Metadades a les pàgines web de biblioteques, arxius i museus catalans. , 55. http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/informes/informe_metadades_Silvia-Argudo.pdf  
Presentació comunicació
Agustí, Ll.; Argudo, S.; Franganillo, J.; Ollé, C.; Pons, A.; Rodríguez Gairín, J. M.; Rueda Ramírez, P.; Somoza, M.; Urbano, C.; Vela, N. . (2010). Alehoop: una eina per descobrir i treballar fonts primàries per a la recerca al batxillerat. III Jornades Educació i Arxius. Fonts primàries en l'educació digital. . Barcelona. ESP, Gemma Tribó (coord.). Fonts primàries en l'educació digital: terceres Jornades Educació i Arxius: Barcelona, 22 i 23 d'octubre de 2010. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona, 2011, p. 83-98. .
2008
Presentació comunicació
Villarroya, A. ; Argudo, S. ; Barrios, M. ; Comalat, M. ; Espelt, C. ; Mañà, T. ; Sulé, A. . (2008). La Evaluación continua en la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona, desde la perspectiva de sus estudiantes. V Congrés Internacional 'Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Lleida. ESP
Argudo, Sílvia; Vall, Aurora. (2008). El PAT de la facultad de Biblioteconomía i documentación de la Universitat de Barcelona: una experiencia positiva. V Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Madrid, 4 y 5 de Septiembre de 2008.. Madrid. ESP
Argudo, S.; Calvo, J.; Martínez, M.; Noguer, M.; Núñez, L.; Pérez-Clausell, J.; Rodríguez, M.; Rozas, M.R.; Suárez, M.; Simon, J.; Triadó, X. (2008). Formación y motivación del profesorado. V Encuentro de Usuarios Moodle España (MoodleMoot 2008). Barcelona, 23, 24 y 25 de Octubre de 2008.. Barcelona. ESP
Argudo, S.; Calvo, J.; Garcia, C.; López, O.; Marsal, J.; Martínez, M.; Noguer, M.; Nuñez, LL.; Pérez, J.; Rodríguez, M.; Renedo, I.; Rozas, M.R.; Sancho, T.; Simon, J.; Suárez, M.M.; Triadó, X. (2008). La formación en Moodle en el Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. V Encuentro de Usuarios Moodle España (MoodleMoot 2008). Barcelona, 23, 24 y 25 de Octubre de 2008.. Barcelona. ESP, Actes (ISSN 2013-1569).
Argudo, S.; Espelt, C. (2008). El llenguatge i la captació de sentit en el comportament d'informació dels estudiants universitaris. LEKENLÍN_08. JORNADA SOBRE LA LECTURA EN LÍNIA UPF - 12 de desembre 2008. Barcelona. ESP, LEKENLÍN: sobre la lectura_en_línia o la lectura electrònica [Bloc].
2005
Article de revista
Argudo Plans, S.; Centelles Velilla, M. (2005). Metodología para el diseño de taxonomías corporativas. Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información, vol. 19, núm. 39, 158-178.
Secretaria comitè científic/org
Sílvia Argudo. (2005). VII Congreso ISKO-España. La dimensión humana de la organización del conocimiento. Barcelona, 6-8 de julio de 2005.. Barcelona. ESP
2004
Article de revista
Argudo Plans, S.; Gómez Sustaíta, R. (2004). Vinculación de la biblioteca universitaria con el entorno informacional. Academia, vol. Año VI, núm. 38, 32-36.
2003
Article de revista
Argudo Plans, S.; Espelt, C. (2003). Informe del VI Congreso del Capítulo Español de ISKO (International Society of Knowledge Organization) (Salamanca, 5-7 de maig de 2003) . . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 10. http://hdl.handle.net/2445/8894  
Presentació comunicació
Argudo, S.; Miralpeix, C. (2003). La aplicación de metadatos a recursos educativos: agentes y modelos. Jornadas Españolas de Documentación (8as:2003:Barcelona). Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia. Barcelona. ESP, pp: 295-305, ISBN: 84-930335-3-7 .
Argudo, S.; Estivill, A.; Miralpeix, C. (2003). Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes. Jornades sobre revistes digitals: de l'autor i el productor a l'usuari (2002:Barcelona). Barcelona. ESP
2002
Article de revista
Argudo Plans, S. (2002). Avaluació de les metadades com a eina d'indexació i recuperació al web de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 9. http://hdl.handle.net/2445/8892  
Estivill, A.; Argudo Plans, S.; Miralpeix, C. (2002). Presentació i accés a les revistes electròniques a les universitats catalanes. . BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , núm. 9. http://hdl.handle.net/2445/8893  
1997
Article de revista
Argudo Plans, S.; Núñez, Ll. (1997). Les biblioteques universitàries catalanes a la web. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 20, 6-22. http://hdl.handle.net/2445/19012  
1996
Article de revista
Argudo Plans, S. (1996). Història local de Catalunya: fonts d'informació. Item: revista de biblioteconomia i documentació, núm. 19, 144-165. http://hdl.handle.net/2445/18995